שריפה:

 • burning fireאם האזעקה האוטומטית לא הופעלה לחץ על לחצן החירום הקרוב.
 • הודע מיד למוקד ביטחון ובטיחות בטלפון חירום:

           פנימי – 7000     חיצוני – 04-8280700

 • נסה לכבות את האש בעזרת האנשים וציוד הכיבוי (במידה ואין סכנת חיים).
 • הזעק את שירותי הכבאות העירוניים (טלפון חוץ 102) ודווח על מקום השריפה.
 • הורה למבקרים בבניין לנטוש אותו.
 • נטוש את הבניין על-פי שיקול דעתך או על פי הוראת צוותי החירום והכבאים.

 fire exting

שימוש במטף:

 • אחוז את המטף בידית האחיזה.
 • הוצא את הנצרה.
 • כוון את פיית המטף/צינור הפיזור אל מול האש.
 • לחץ לחיצה עד לכיבוי מוחלט או לגמר חומר הכיבוי.

         זכור, בכיבוי בשטח פתוח כבה עם כוון הרוח

        סרטון הדרכה לשימוש במטף כיבוי

 

פינוי נפגעים:

 • בצע בדיקת הכרה.
 • הודע מיד למוקד ביטחון ובטיחות בטלפון חירום:

            פנימי – 7000      חיצוני – 04-8280700

 • טפל בנפגע בהתאם לרקע והידע הרפואי שברשותך.
 • שים לב! אין להזיז נפגע גב אלא במקרה שבו הסיכון בהשארתו גדול יותר (שריפה וכדו' ) גם אז יש להזיזו בזהירות ובסיוע מס' אנשים.