earth quake

בעת שהייה בתוך מבנה:
אם ניתן לצאת מהמבנה בתוך שניות – צאו מהמבנה אל שטח
פתוח (בעיקר השוהים במבנה חד קומתי או בקומת קרקע).
אם לא ניתן לצאת מהמבנה במהירות:
היכנסו למרחב המוגן (ממ"ד), יש להשאיר את דלת
 הממ"ד פתוחה.

אם לא ניתן  לצאת מהמבנה במהירות ואין מרחב מוגן
צאו אל החדר
המדרגות, ואם ניתן, המשיכו לרדת אל היציאה מהבניין.
רק אם אינכם יכולים לפעול כך- תפסו מחסה תחת רהיט כבד,
או שבו על הרצפה צמודים לקיר פנימי.

בעת שהייה בחוץ:
אם הרעידה מתרחשת כשאתם מחוץ לבניין- הישארו בשטח הפתוח
 והתרחקו ממבנים, מגשרים ומעמודי חשמל.

 

הנחיות נוספות:
לפני עזיבת המבנה יש לנתק את המפסקים הראשיים של הגז ושל החשמל.
בדרככם למקום הבטוח התרחקו מקירות הבית החיצוניים,
 מחלונות וממדפים.
אין להשתמש במעלית בזמן הרעידה ולאחריה- אתם עלולים להיתקע בתוכה.
אם אתם יושבים בכסא גלגלים- נעלו אותו והגנו על ראשכם (לאחר שהגעתם למקום בטוח).

התנהגות נכונה לאחר רעידת אדמה:
צאו מהמבנה והקפידו לשהות בשטח פתוח הרחק מבניינים ומכבלי חשמל קרועים.
הישמעו לצוותי החירום וכוחות הביטחון.

 

אין לחזור ולהיכנס למבנה עד לקבלת אישור מגורמי הביטחון והבטיחות!