גז קריאוגני

חומרים/נוזלים קריאוגניים – מוגדרים כגזים בעלי נקודת רתיחה נמוכה שנדחסו למצב נוזלי (לדוגמא: חנקן נוזלי).
באוניברסיטה קיים חנקן נוזלי ועל מנת להמנע מסיכונים אפשריים הקיימים עם גז זה יש לפעול באופן הבא:
1.   יש להקפיד על שימוש באמצעי מיגון אישיים כולל: משקפי מגן , kroaigeni
      מסיכת פנים, כפפות,נעליים סגורות,חלוק מעבדה- בכדי להימנע מפגיעת קור
      (כווית קור, הדבקת עור לפריט קר). 
2.   יש להימנע מאגירת נוזלים דליקים או מטעני אש בסביבת מילוי אחסון או שימוש
       בחומר קריאוגני- מניעת שריפה.
3.   הנוזל הקריאוגני נמצא בתוך המיכל במצב רתיחה ומשחרר גז, על מנת
      למנוע פיצוץ בגלל הלחץ הפנימי,חייב להיות מסלול קבוע ופנוי לשחרור הגז
      מהמיכל (שסתום פריקת לחץ).
4.   חשוב גם להימנע מפגיעות פיזיות במיכל בזמן ההזזה ולהרחיקו ממקורות חום.