גזים דחוסים וחומרים קריאוגניים


שימוש בגזים דחוסים

במסגרת העבודה במעבדות נעשה שימוש נפוץ בגזים דחוסים שונים אשר יש להם סיכונים שונים:

סיכון כימי

-אינרטי, נטול סיכון כימי (הליום, חנקן, דו תחמוצת הפחמן)

(דליק ( לדוגמא :גז בישול גפ"מ, אצטילן, מימן-

מחמצן ( לדוגמא : חמצן, אוויר דחוס )

סיכון מכני

שחרור אנרגיה בלחץ גבוה – דומה לשחרור טיל (כללי לכל הגזים כולל אינרטיים)

נוהל שימוש תקין בגלילי גז דחוס במעבדות כולל:

הקפדה על זיהוי נכון של הגז

הסימון המזהה חייב להיות ברור, רשום על גליל הגז או מוטבע עליו.
סימון ברור של כל קווי הצנרת היוצאים מהגליל.
לחץ העבודה המותר לשימוש חייב להיות מוטבע על הכתף או על לוחית
שילוט של גזים דליקים יש להציב במקום בולט עם הזהרה מתאימה.
טיפול ואחסון נכונים בגליל וברז

אחסון במקום מיוחד, מוצל, מוגן מגשם, יבש ומאוורר, ללא השפעת כל מקור לחום.
עיגון הגלילים על ידי שרשרת למניעת הנפילה.
הגנת שסתומי בטיחות על ידי כיפה על הגליל – גלילים שאינם בשימוש.
זכור! השסתום הינו החלק הפגיע ביותר של הגליל. לצורך זה יהיה הגליל תמיד במצב עמידה ולא בשכיבה למניעת אפשרות פגיעה בשסתום.
אין לזרוק גליל גז ואין לגרור אותו. מנע נפילתו!
פריקת גלילים והעמסתם יבוצעו בעדינות, תוך הימנעות מפני חבטות בקרקע או במשטח הרכב. מומלץ להשתמש בכלובים מיוחדים.
פתח וסגור שסתומים באיטיות. אין לעמוד מול וסת הלחץ בזמן הפתיחה!
בגמר העבודה סגור תחילה את שסתום הגליל ורק לאחר מכן את חיבור הווסת.
אין לתקן גליל או אביזריו במפעל הצרכן. כל טיפול ו/או תיקון יעשה ע"י יצרן הגז בלבד.

שינוע

גלילי גז חייבים להיות קשורים היטב לדופן כלי השינוע.
שימו לב שלא לפגוע בעצמים במסלול התנועה בעת תנועתכם עם המטען.
יש להוביל את הגלילים בתוך המפעל בעגלות המיועדות למטרה זו.
מומלץ להשתמש בכלובים מיוחדים.

דליפת גז

דווח למוקד חירום 7000 או 04-828-0700 או/ו אחראי חומרים מסוכנים.
הודע לאנשים בסביבה על האירוע ובקש לפנות את האזור במידית.
טיפול בנפגעים
לפני הטיפול הצטייד במנ"פ ( מערכת נשימה פתוחה)
פנה את הנפגע לאוויר צח וסייע לו בחמצן/הנשמה לפי הצורך.
פנה את הנפגע מיד לטיפול רפואי.
טיפול באירוע
לפני הטיפול הצטייד במנ"פ ( מערכת נשימה פתוחה)

במידה ואפשרי סגור את שסתום המכל.עבור גזים CO2 ,חנקן, חמצן ותערובות שלהם, פתח חלונות לאוורור או הפעל מנדף לשאיבה  או הגבר מערכת מיזוג אוויר.
סמן את האזור בשלט "דליפת גז- כניסה אסורה" תוך ציון שם הגז הדולף.
אין לחזור לאזור האירוע עד לקבלת אישור מגורם מוסמך.
באירוע של דליפה ממיכל אחד שלא ניתן לסגור את הדליפה, יש להמתין עד לשחרור כל הגז ממיכל זה.
אין לחזור לאזור האירוע עד לקבלת אישור ממחלקת בטיחות בלבד.

עבודה בחומרים קריאוגניים

הסיכונים עיקריים בגזים מונזלים קריאוגניים הם: פיצוץ,לחץ פתאומי הנוצר במערכת,כוויות קור,מגע עם רקמות הגוף וחנק.

 כאשר מטפלים בנוזלים קריאוגניים, חובה להרכיב משקפי מגן ועדיף מגן פנים.

כמו כן חייבים להשתמש בככפות שאינן חדירות ומגנות מפני קור.

האזור בו מצויים נוזלים קריאוגניים חייב להיות מאוורר היטב.

דוגמאות לגזים שכיחים במעבדות

חמצן

חנקן

חנקן נוזלי

פחמן דו-חמצני

מימן