שם

תפקיד

כתובת מייל

טלפון

איילת ענתי

מנהלת המחלקה וממונה על הבטיחות

aanati@univ.haifa.ac.il

04-8240360 

054-3933059

ניר יוסלבסקי

ע. מנהלת המחלקה

ynir@univ.haifa.ac.il

04-8240360

052-6178215

טניה צורן

א. חומרים מסוכנים 

tzoran@univ.haifa.ac.il

04-8240360

054-3933092

לבנת נפרסטק א. בטיחות ביולוגית lnaparste@univ.haifa.ac.il  052-8699875
מאיר דניאל רכז בטיחות / א. איכות mdaniel@univ.haifa.ac.il
054-2688305