הנפקה עצמית של אישור כניסה לבחינות סמסטר קיץ תשפ"ב

תלמיד/ה יקר/ה

שלום רב,

על כל תלמידי האוניברסיטה כולל תלמידי המכינה האוניברסיטאית הנבחנים בסמסטר קיץ תשפ"ב להנפיק באופן עצמאי אישור כניסה לבחינות באמצעות פורטל הסטודנטים:

שירותים מקוונים > אישור כניסה לבחינות.

החל מה- 4.9.2022 לא תינתן אפשרות להיבחן בבחינות סמסטר קיץ ללא הצגת אישור בחינות בצירוף תעודה מזהה.

הדפסת / הנפקת אישור בחינות אינה כרוכה בתשלום ואינה נצברת במניין 6 האישורים הניתנים לתלמיד ללא תשלום במהלך שנה אקדמית.

ניתן להדפיס האישור מספר רב של פעמים ללא תשלום כלשהו והוא תקף לבחינות ללא צורך בהטבעת חותמת.

לסטודנטים הנבחנים בבחינות סמסטר קיץ תשפ"ב (כולל תלמידי המכינה האוניברסיטאית) וחייבים שכר לימוד יישלח שובר תשלום אדום בדואר.

השובר מהווה  אישור כניסה למבחנים ויהיה בתוקף רק לאחר הטבעת חותמת הבנק או הדואר המעידה על פירעון החוב.

לידיעתכם, ניתן לשלם את החוב בפורטל הסטודנטים בכרטיס אשראי ללא צורך בשובר.

לאחר ביצוע התשלום יש להנפיק אישור כניסה לבחינות בפורטל  (שירותים מקוונים > אישור כניסה לבחינות).