לקבלת מידע אודות גובה שכר לימוד לתכניות הנלמדות בשנה אחת לחץ כאן