ניתן להתעדכן במצב ההרשמה ובתכניות הפתוחות להרשמה –  כאן