פטור משכר לימוד לקראת לימודי תעודת הוראה לנרשמים לתשפ"ג לתואר השני