למידע אודות פטור משכר לימוד ללימודי תעודת הוראה לתלמידי שנה שלישית בתואר הראשון