תשלום ראשון לשנה"ל תשפ"ג

סטודנט/ית יקר/ה,

אנו מברכים אותך בפתיחת שנת לימודים מוצלחת.

איגרת לתלמיד לשנה"ל תשפ"ג תתפרסם במהלך חודש אוגוסט ותופיע באתר http://igeret.haifa.ac.il.

באיגרת זו תוכל/י למצוא מידע על מועדי וסדרי הרישום לקורסים לשנה"ל תשפ"ג ומידע חיוני נוסף.

בתחילת חודש אוגוסט 2022 תישלח לכל התלמידים והמועמדים, הצפויים ללמוד בשנת הלימודים הבאה, מעטפית לתשלום ובתוכה שובר לתשלום ראשון, שהינו תשלום חובה לשנת הלימודים ותנאי להרכבת מערכת השיעורים.

את התשלום הראשון יש לשלם עד לתאריך 14.9.22, או עד 5 ימים לפני מועד הרישום לקורסים בחוג/ים אליהם התקבלת, לפי המוקדם מבין השניים.

* מועמדים חדשים לשנת הלימודים תשפ"ג, שטרם שילמו את המקדמה – יש לפנות למחלקת הרשמה בטרם תשלום לבירור מקומות פנויים בחוגים אליהם התקבלת.

**מועמדים לשנת הלימודים תשפ"ג, ששילמו את המקדמה, יישלח שובר השלמה לתשלום ראשון (שהינו ההפרש בין גובה התשלום הראשון לבין גובה המקדמה).

תלמיד לתואר ראשון או שני בלבד, יקבל בנוסף לשובר תשלום ראשון גם שובר תשלום מראש כולל הנחה שהינו תשלום רשות. תלמיד שישלם שכ"ל מלא (100% שכ"ל) מראש עד 14.09.2022 יהיה זכאי להנחה בשיעור 2.5% משכר הלימוד השנתי הבסיסי המלא בלבד. הנחה זו תבוטל אם היקף הלימודים יחייב בסופו של דבר שכ"ל נמוך מ- 100%. כמו כן תבוטל ההנחה לתלמיד ממומן.

את התשלום ניתן להסדיר באמצעות:

1.    כרטיס אשראי בתשלום אחד או ב 3-18 תשלומים בתכנית קרדיט בלבד ובתוספת דמי טיפול בגובה 0.82% בפורטל הסטודנטים.

התשלום נקלט באופן מידי. קבלה תישלח תוך 24 שעות לדוא"ל המעודכן במערכת האוניברסיטה. 

2.    שובר תשלום בבנק או בדואר, שיישלח לביתך במהלך חודש אוגוסט, בדואר רגיל לכתובת המגורים המעודכנת במערכת האוניברסיטה.

התשלום ייקלט בחשבון שכר הלימוד שלך תוך 5 ימי עסקים. 

3.    פיקדון צבאי דרך אתר הקרן להכוונת חיילים משוחררים. התשלום ייקלט תוך 10 ימים מיום התשלום.