הנפקה עצמית של אישור כניסה לבחינות סמסטר ב תשפ"ב

החל מ- 12.06.2022 לא תינתן אפשרות להיבחן בבחינות סמסטר ב' ללא הצגת אישור בחינות/שובר תשלום אדום עם חתימת הדואר/בנק בצירוף תעודה מזהה.

על כל תלמידי האוניברסיטה כולל תלמידי המכינה האוניברסיטאית הנבחנים בסמסטר ב' תשפ"ב להנפיק באופן עצמאי אישור כניסה לבחינות באמצעות פורטל הסטודנטים:

שירותים מקוונים > אישור כניסה לבחינות.

הדפסת / הנפקת אישור בחינות אינה כרוכה בתשלום ואינה נצברת במניין 6 האישורים הניתנים לתלמיד ללא תשלום במהלך שנה אקדמית.

ניתן להדפיס האישור מספר רב של פעמים ללא תשלום כלשהו והוא תקף לבחינות ללא צורך בהטבעת חותמת.

לכל תלמידי האוניברסיטה, כולל תלמידי המכינה האוניברסיטאית, הנבחנים בבחינות סמסטר ב' תשפ"ב וחייבים שכר לימוד נשלח בדואר שובר תשלום אדום.

השובר מהווה אישור כניסה למבחנים ויהיה בתוקף רק לאחר הטבעת חותמת הבנק או הדואר המעידה על פירעון החוב.

לידיעתכם, ניתן לשלם את החוב בפורטל הסטודנטים בכרטיס אשראי ללא צורך בשובר. לאחר ביצוע התשלום יש להנפיק אישור כניסה לבחינות בפורטל  (שירותים מקוונים > אישור כניסה לבחינות).