למידע לגבי גובה שכר הלימוד לתכניות המיוחדות לתואר שני לחץ כאן