מועמדים אשר התקבלו ללימודים לשנה"ל תשפ"ב וטרם הציגו מסמכים מקוריים של תאריהם הקודמים מתבקשים לעשות כן עד 15.08.2022.

שעות הקבלה במחלקה להרשמה: ימים א-ה 09.00-10.30 , 13.00-14.30

ניתן לשלוח למייל graduate@univ.haifa.ac.il  מסמכים החתומים בחתימה דיגיטלית (לא חתימה סרוקה)