תכנית הצוערים לשלטון המקומי

תכנית הצוערים לשלטון מקומי – צוערים למנהל ומדיניות ציבורית, הינה תכנית ייחודית הפועלת בשיתוף פעולה בין עמותת שותפויות אדמונד דה רוטשילד לבין משרד הפנים, אגף בכיר עתודות לישראל – משרד רה”מ, המרכז לשלטון מקומי, מרכז המועצות האזוריות ומפעל הפיס, אשר זיהו צורך בטיוב ההון האנושי ברשויות המקומיות בדגש על הפריפריה. התכנית מתקיימת במסגרת יישום החלטת ממשלה “עתודות לישראל” – תכנית אסטרטגית לבניית עתודות הון אנושי למגזר משרתי הציבור בישראל.

 לפרטים נוספים: