האם הזכרים קובעים את האופנה והנקבות משלמות את המחיר? במחקר חדש שנערך באוניברסיטה והתפרסם בכתב העת Journal of Evolutionary Biology ובחן למעלה מ-80 מינים של ציפורי שיר נמצא כי ככל שמין (species) הציפור צבעוני יותר, כך הזכרים הצעירים יחליפו פחות נוצות באירוע החלפת הנוצות הראשון לאחר עזיבת הקן. לעומת זאת בקרב נקבות של אותם המינים נמצא שצבעוניות הנוצות (species) אינה משפיעה על החלפת הנוצות והן מחליפות נוצות בהתאמה למידת הצבעוניות של הזכרים.

נוצות הן אחד המאפיינים החשובים של הציפורים. הן מספקות הגנה ומשפיעות על המראה החיצוני של הציפור ולכן עשויות להשפיע על התקשורת החזותית ויכולת ההסוואה. ברגע שנוצה מגיעה לגודלה המלא היא הופכת לאיבר מת ולכן, על מנת לשמור על התפקוד התקין של הנוצות הציפור צריכה להשיר את הנוצה הישנה ולהצמיח נוצה חדשה במקומה. ציפורים צעירות עוזבות את הקן עם נוצות באיכות נמוכה – שאיתן נולדו – ולכן, נוצות אלו מוחלפות תוך זמן קצר בנוצות איכותיות יותר. חילוף הנוצות הראשונות אשר צמחו בקן מתרחש בדרך כלל בין חודש לשלושה חודשים לאחר עזיבת הקן.

ציפורים צעירות המשתייכות למינים בעלי צבעוניות רבה, מתחילות את חייהן, לרוב, עם נוצות לא צבעוניות. אל מול היתרונות של החלפת נוצות מהירה, לציפורים הצבעוניות יש גם מחיר לתהליך זה: ככל שהן יחליפו מהר יותר את הנוצות הלא צבעוניות לנוצות צבעוניות, כך הן יהיו חשופות יותר להתנהגות תוקפנית של ציפורים אחרות. "נוצות צבעוניות מסמלות הגעה לבגרות. ציפור בוגרת חשופה להתנהגות תוקפנית של ציפורים אחרות. בנוסף, ככל שהציפור צבעוניות יותר, כך היא גם חשופה יותר לעיניהם של טורפים", הסבירו החוקרים.

לפיכך, במחקר הנוכחי ביקשו הדוקטורנט כיאט ופרופ' ניר ספיר, ראש המעבדה לחקר תעופת בעלי חיים בחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית באוניברסיטה לבדוק האם ציפורים צעירות המשתייכות למינים צבעוניים יחליפו יותר או פחות נוצות בהשוואה למינים פחות צבעוניים. החוקרים אספו נתונים, בעבודת שדה וכן בתשעה מוזיאונים בישראל ובאירופה המחזיקים פוחלצים של ציפורי שיר (הקבוצה הגדולה והצבעונית ביותר של ציפורים הקיימת בעולם).  בסה"כ נבדקו כ-8000 ציפורים צעירות המשתייכות ל-83 מינים שונים של ציפורי שיר.

מתוצאות המחקר נמצא כי ככל שמין (species) הציפור הייתה צבעוניות יותר, כך הזכרים הצעירים החליפו פחות נוצות בתהליך החלפת הנוצות הראשון, בהשוואה למין (species) צבעוני פחות. כלומר, בחילוף הנוצות הראשון הציפור רוכשת את הצבעוניות באופן חלקי (הנוצות שלא יוחלפו בשלב זה יתאפיינו בגוונים דהויים יותר, בד"כ גווני חום-אפור). המשמעות היא שהציפור מוכנה להפסיד את יתרונות החלפת הנוצות בכדי "להישאר צעירה" ושיתקפו אותה פחות, אמרו החוקרים. ציפורים לא צבעוניות, לעומת זאת, החליפו הרבה יותר נוצות בשלב זה של החיים.

כאשר בדקו החוקרים את חילוף הנוצות של הנקבות הם ציפו למצוא תוצאה דומה. כך למשל, מכיוון שיש מינים (species) רבים של ציפורים שבהם הזכר צבעוני מאוד ואילו הנקבה צבעונית פחות, הם ציפו שהנקבות (הצבעוניות פחות) יחליפו מספר רב יותר של נוצות בחילוף הראשון. אולם בפועל הם גילו שאין כלל קשר בין מידת הצבעוניות של הנקבות לבין כמות החלפת הנוצות. לעומת זאת, הגורם שקבע את כמות הנוצות שהנקבות החליפו היה מידת הצבעוניות של הזכרים ולא של הנקבות עצמן. כלומר, במין (species) שהזכרים החליפו בו מעט נוצות – מכיוון שהן צבעוניות – הנקבות החליפו מעט נוצות גם כן. "למעשה, גילינו שהזכרים קובעים את האופנה והנקבות משלמות את המחיר. יש הגיון בכך שזכרים צבעוניים יחליפו מעט נוצות – הם משלמים על כך מחיר אבל גם מרוויחים מכך לא מעט. אולם בקרב הנקבות (הפחות צבעוניות) של אותו המין אין בכך שום הגיון. ממה שאנחנו יודעים נכון לעכשיו, הן רק משלמות מחיר על ההפחתה בכמות הנוצות המוחלפות", אמרו החוקרים, שינסו במחקר המשך לבדוק האם יש בכל זאת מגנון אבולוציוני אחר אשר "מפצה" את הנקבות הלא צבעוניות הללו ש"הלכו" אחרי אופנת הזכרים.

5.1.22