133 דוקטורים.יות חדשים הצטרפו לקהילת האוניברסיטה. בטקס השנתי שנערך באולם הכט חולקו תארי הדוקטור למסיימים.יות במעמד נשיא האוניברסיטה פרופ' רון רובין, הרקטור פרופ' גור אלרואי והדיקן ללימודים מתקדמים פרופ' לילי אורלנד ברק.

1.6.21