חברות/י ועדת החוקה של סנאט אוניברסיטת חיפה

להלן רשימת חברי/ות הוועדה המכהנים:

איסי דורוןפרופ' ישראל איסי דורון: פרופ' מן המניין, החוג לגרונטולוגיה מדעי הזיקנה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות. עמוד אישי באתר הפקולטה

שי צפרירפרופ' שי צפריר: פרופ' חבר, ראש בית הספר למנהל עסקים, הפקולטה לניהול. עמוד אישי.

אמנון רייכמןפרופ' אמנון רייכמן: פרופ' חבר, הפקולטה למשפטים. אתר אישי

איילתד״ר איילת בן-ישי: מרצה בכירה, ראשת החוג לשפה וספרות אנגלית, הפקולטה למדעי הרוח. אתר אישי.

טלי גלד"ר טלי גל: מרצה בכירה, ראשת החוג לקרימינולוגיה, הפקולטה למדעי החברה. אתר אישי. 

ירדנהמרכזת הוועדה מטעם הסנאט: גב' ירדנה אלון

משקיף (מתוקף תפקידו): ד"ר שרון לינק, המזכיר האקדמי

ד"ר איילת בן ישי