בקרב אנשים בני 55 ומעלה ניתן להוריד את התמותה עד 91% אם קבוצת גיל זו תיפגש רק עם בני משפחתם שגרים בביתם ועם אנשים מאותה קבוצת גיל

People of Different Ages

רגע לפני שמחליטים על סגר שלישי, מחקר חדש שנערך בחוג סגול לנוירוביולוגיה ופורסם בכתב העת Open Biology מצא כי ניתן להוריד את אחוזי התמותה מקורונה במידה ואנשים יפגשו רק עם בני גילם. בקרב אנשים בני 55 ומעלה ניתן להוריד את התמותה עד 91% אם קבוצת גיל זו תיפגש רק עם בני משפחתם שגרים בביתם ועם אנשים מאותה קבוצת גיל. "בעזרת מודל מתמטי שבנינו, מצאנו כי ניתן להוריד את אחוז התמותה מקורונה על ידי הפרדת מפגשים בין קבוצות גיל שונות. יש לאפשר לקבוצות הגיל, בעיקר המבוגרות להיפגש עם בני גילם ע"י פתיחת החנויות השונות, בתי הקולנוע והמסעדות בשעות שמיועדות רק להם",  אמרה ד"ר שני שטרן עורכת המחקר.

 

בימים אלה בהם עולה האפשרות של הטלת סגר שלישי, בנתה ד"ר שטרן יחד עם תלמיד המחקר לירון מזרחי וד"ר הודא עדואן שכידם מחוג סגול לנוירוביולוגיה, מודל מתמטי לבחינת חלופות שונות להורדת תחלואה כתוצאה ממשבר הקורונה ללא הטלת סגר. המודל החישובי מתבסס על מחקרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים אודות קצב התפשטות הווירוס, זמן התחלואה, כמות התמותה והתפלגות האוכלוסייה המתייחסים לאוכלוסייה באיטליה ובישראל. המודל בודק את התפשטות המחלה בקרב קבוצה וירטואלית של 50,0000 איש שחולקו לארבע קבוצות גיל: 0-14, 15-34, 35-54 ו 54 ומעלה. כל קבוצת גיל נפגשה רק עם בני המשפחה שמתגוררים איתם בבית (ללא מגבלות)  ועם עוד כ 14 אנשים בני קבוצת גילם, כאשר כולם שמרו על כללי הריחוק החברתי ועטו מסיכות. "יצרנו מספר תרחישים של יציאה אפשרית מהסגר שכללו הגבלת קשרים בין קבוצות גיל שונות. אולם, מכיוון שהקשרים החברתיים חשובים ביותר בעיקר לאוכלוסייה המבוגרת הוספנו קשרים חדשים מאותה קבוצת גיל כך שכמות המפגשים החברתיים לא ירדה", הסבירה ד"ר שטרן.

מניתוח התרחישים השונים עולה כי, בתרחיש המאפשר לכל קבוצות הגיל לקיים קשרים רגלים המתבססים על ריחוק חברתי ועטית מסכה ומגבילים את בני ה- 55 ומעלה להיפגש רק עם בני גילם ובני המשפחה איתם הם מתגוררים, נרשמה ירידה של 62% במספר המתים לעומת התרחיש הבסיסי בו לא היו הגבלות של מפגשים והתמותה הצפויה בקרב אוכלוסייה של  50,0000 הייתה של 2183  בני אדם. כך שבתרחיש זה התמותה הצפויה ירדה ל-829  בני אדם. בתרחיש זה התווספו קשרים חברתיים לאוכלוסייה של בני ה55+ עם בני גילם כך שכמות הקשרים החברתיים לא נפגעה, רק השתנתה.

בתרחיש המחמיר ביותר בו לכל קבוצת גיל מותר להיפגש רק עם קבוצת הגיל שלה (ובני המשפחה מאותם המגורים ללא מגבלה) והיא לא מוסיפה לעצמה קשרים חדשים נרשמה ירידה של 91% בתמותה לעומת תרחיש הבסיס. מ- 2183 מתים ל-189 אנשים מתים.

התרחיש הפחות מוצלח כלל שמירת אותם קשרים חברתיים אך שמירת מרחק גדול יותר או הקפדה יתרה על עטית מסיכות עם בני קבוצות גיל שונות. בתרחיש זה הייתה ירידה בתמותה של 14% לעומת התרחיש הבסיסי.

בתרחיש נוסף, ניתן היה להיפגש רק בתוך קבוצות הגיל השונות ולהחליף את הקשרים שאבדו כתוצאה מהגבלות הגיל עם מפגשים בתוך קבוצת הגיל. בתרחיש זה נרשמה ירידה בתמותה  של 21% לעומת התרחיש הבסיסי.

"אנחנו מקווים שהחיסון כעת קרוב. בינתיים בשלב הביניים וכדי להימנע מסגר מלא או חלקי, ניתן לייצר מיקרו-סביבות שבהם אנחנו מאפשרים לאנשים מאותה קבוצת הגיל להיפגש כמו בסופרמרקט או במסעדה. בכך ניתן למנוע סגירת בתי עסק ובכל זאת לתת הגנה רחבה יותר לאוכלוסייה, וזאת מבלי לבודד לחלוטין את האוכלוסייה המבוגרת אשר יותר מכולנו זקוקה לקשרים חברתיים", אמרה ד"ר שטרן