לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון בסיעוד

משך הלימודים: 4 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי | סטטוס הרשמה: הרשמה לסמסטר א' תשפ"א סגורה הרשמה לשנת תשפ"ב תחל ב17012021 אתר החוג