לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון בסיעוד

משך הלימוד: 4 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי | סטטוס הרשמה: הרשמה לסמסטר א תשפ״א סגורה. הרשמה לשנת תשפ״ב תחת ב17.01.2021. אתר החוג