לימודי תואר ראשון – חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון במערכות מידע

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי\דו חוגי | סטטוס הרשמה: ההרשמה לסמסטר א’ תשפ”א סגורה. פתוח להרשמה לסמסטר ב תשפ”א. הרשמה לסמסטר א’ תשפ”ב תיפתח ב17.01.2021  אתר החוג