לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון במערכות מידע

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי\דו חוגי | סטטוס הרשמה: סגור להרשמה לסמסטר א' תשפ"א . אתר החוג