החוג לחינוך מתמטי – תעודת הוראה במתמטיקה

משך הלימודים: שנתיים|מתכונת הלימודים: לימודי תעודה|סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן.|אתר החוג

תעודת הוראה חינוך מתמטיבחוג לחינוך מתמטי מתקיימים לימודי תעודת הוראה במתמטיקה לבית הספר העל יסודי.

מטרת הלימודים ומהותם: הסטודנטים בחוג לחינוך מתמטי ירכשו ידע תיאורטי משולב עם ידע מעשי בתחום הוראת מתמטיקה.

הידע התיאורטי: ידע זה כולל נושאים כמו מיומנויות חשיבה מתמטית, קשיי למידה במתמטיקה ושימושי מחשב בלמידת מתמטיקה. כמו כן, נלמדים נושאים כלליים כמו היבטים פסיכולוגיים, חינוכיים ופילוסופיים של למידת והוראת מתמטיקה.

הידע המעשי: ידע זה מבוסס על צפייה של הסטודנטים בבתי-ספר בשיעורים של מקצוע המתמטיקה, התנסות מודרכת בהוראה, הכנת חומרי לימוד, מעורבות בחיי בית-הספר וניתוח מצבי למידה מגוונים.

נתיב א' – לבוגרי תואר ראשון באוניברסיטה במקצועות עתירי מתמטיקה

לתכנית יתקבלו בוגרי תואר ראשון במתמטיקה או במקצועות עתירי מתמטיקה באוניברסיטאות, שעומדים בתנאים הבאים:

(א) ממוצע הציונים במקצועות המתמטיים הוא 75 לפחות,

(ב) קורסים במתמטיקה בהיקף של 30 ש"ס כוללים קורסים ממסמך רישיונות של משרד החינוך.

נתיב ב – המשלב לימודים לתואר ראשון ותעודת הוראה

לתכנית יתקבלו תלמידים הלומדים תואר ראשון במתמטיקה, מדעי המחשב, מערכות מידע, כלכלה וסטטיסטיקה בתנאים הבאים:

(א) סיום שנתיים של לימודי תואר ראשון,

(ב) ממוצע של 75 בקורסים מתמטיים בלימודי תואר ראשון,

(ג) קורסים במתמטיקה שנלמדו בתאר ראשון כוללים קורסים ממסמך רישיונות של משרד החינוך.

* התכנית מזכה בפטור משכר לימוד על לימודי תעודת הוראה.

נתיב ג – לימודים לתואר שני ותעודת הוראה

לתוכנית יתקבלו תלמידים שהתקבלו לתואר שני בחינוך מתמטי או במתמטיקה, סטטיסטיקה, מערכות מידע, מדעי המחשב וכלכלה. תנאי קבלה במסלול זה כוללים:

(א) ממוצע של 75 בקורסים מתמטיים בלימודי תואר ראשון,

(ב) קורסים במתמטיקה שנלמדו בתאר ראשון כוללים קורסים ממסמך רישיונות של משרד החינוך.

* התכנית מזכה בפטור משכר לימוד על לימודי תעודת הוראה.

תנאים נוספים:

    • במקרים מסוימים יזומנו מועמדים לראיונות קבלה.
    • בדרך כלל יועדפו הסטודנטים בעלי הממוצעים הגבוהים ביותר.
    • סטודנטים, שעברית היא לא שפת האם שלהם, נדרשים להשיג ציון של 120 לפחות בבחינת ידע בעברית (יע"ל).

אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות .

הלימודים מתנהלים בשני מסלולים: מסלול דו-שנתי ומסלול חד-שנתי. על הסטודנט לצבור 40 נקודות. במידת הצורך צריך ללמוד השלמות מהחוג למתמטיקה שלא נלמדו קודם.

סטודנטים אשר סיימו את החוג למתמטיקה באוניברסיטת חיפה פטורים מהשלמות.

בתכנית חד-שנתית יילמדו כל הקורסים בשנה אחת ובתכנית דו-שנתית יתקיימו הלימודים במהלך שנתיים.

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: אפשרות תעסוקה בסיום הלימודים: הוראת המתמטיקה בחטיבה עליונה.