הבחינה הפסיכומטרית אמי״ר ויע״ל

כללי

בחינות הכניסה הפסיכומטריות לאוניברסיטאות וכן בחינות אמי"ר נערכות בידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
ציוני הבחינות תקפים לצורך דיון בקבלת המועמד לאוניברסיטה במהלך 10 שנים.
לכן, אין סיבה לדחות את הבחינות למועד הסמוך לתאריך ההרשמה לאוניברסיטה.

הרשמה לבחינה

ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית היא הליך נפרד מן ההרשמה למוסדות הלימוד, ומתבצעת ישירות במרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
מועמד שנרשם ליותר ממוסד אחד ייבחן רק פעם אחת.

ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית נעשית באמצעות אתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה www.nite.org.il
או באמצעות ערכת הרשמה אותה אפשר לרכוש באתר או בחנויות הספרים האוניברסיטאיות ובחנויות אחרות.
כמו-כן, באתר זה ניתן למצוא מידע מקיף על מבנה הבחינה, אופן מתן הציונים ודוגמאות למבחנים.

במסגרת מיזם "ישראל דיגיטלית", ניתן להתכונן לקראת המבחן הפסיכומטרי באמצעות קורס מקוון חינמי. למידע נוסף לחץ כאן.

מועדי הבחינה

הבחינות נערכות חמש פעמים בשנה, להלן מועדיהן הקרובים:   

מועד הבחינה

סיום הרשמה*

שפות הבחינה

6,7.4.2020

 

11.2.2020

עברית, ערבית, רוסית, משולב/אנגלית, צרפתית

2.7.2020

 

13.5.2020

עברית, ערבית, רוסית, משולב/אנגלית, צרפתית, 

2,3.9.2020

7.7.2020

עברית, ערבית

11,13.12.2020

 

20.10.2020

עברית, ערבית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להלן מועדי בחינת אמי“ר בשנה הקרובה:

מועד הבחינה

מועד סיום ההרשמה*

6,7.4.2020

11.2.2020

2.7.2020

13.5.2020

2,3.9.2020 

7.7.2020

11,13.12.2020 

20.10.2020

תוצאות הבחינה מדווחות לנבחנים וכן למוסדות הלימוד המסומנים בטופס ההרשמה.

בחינת ידע בעברית (יע"ל)

בהמשך לבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית מתקיימת גם בחינת ידע בעברית  (יע"ל). 
ניתן להירשם באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה www.nite.org.il
תקפות בחינת "יע"ל" היא 10 שנים. האוניברסיטה תתחשב בציון התקף הגבוה מבין ציוניו של המועמד

להלן מועדי הבחינות:

מועד הבחינה

סיום ההרשמה*

6,7.4.2020

11.2.2020

2.7.2020

13.5.2020

2,3.9.2020

7.7.2020

11,13.12.2020

20.10.2020

*מועד סיום ההרשמה הינו המועד האחרון שערכת ההרשמה חייבת להגיע למרכז הארצי לבחינות והערכה.

כמו-כן ניתן להיבחן במבחן יעלנט (יע"ל ממוחשב). למידע על מבחני יעלנט לחץ כאן.

 קישור למדריך לנרשם למבחן הפסיכומטרי, לחץ כאן.

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל:

מרכז ארצי לבחינות ולהערכה

מדור לפניות הציבור

ת"ד  26015   ירושלים 91260

טל' 02-6759555   פקס'  02-6759543

או דרך האתר  www.nite.org.il

למידע אודות מועדי בחינות אמיר"ם ניתן לפנות אל היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה