מבנה ארגוני – אוניברסיטת חיפה – תיאור מילולי מונגש המיועד לבעלי מוגבלויות

 • בראש המבנה הארגוני עומד חבר הנאמנים המבקר את פעילות הועד המנהל והסנאט.
 • מבקר הפנים של האוניברסיטה מדווח לחבר הנאמנים.
 • נשיא האוניברסיטה מדווח לוועד המנהל.
 • לנשיא האוניברסיטה כפופים ישירות רקטור האוניברסיטה (שמדווח במקביל גם לסנאט), סגן נשיא ומנכ"ל, ראש אגף נשיאות וקשרי חוץ.
 • סגן נשיא ודיקן למחקר , מדווח במקביל לנשיא האוניברסיטה ולרקטור.
 • סמנכ"ל כספים ובקרה, שכפוף ארגונית לסגן נשיא ומנכ"ל, מדווח במקביל גם ישירות לנשיא האוניברסיטה ותחתיו נמצאים אגף רכש והתקשרויות, יחידת תקציב ובקרה, יחידות החשבות ויחידת הגזברות וההשקעות.
 • לרקטור כפופים המשנה לרקטור, המזכירות האקדמית, דיקן ההוראה והפקולטות (מדעי הרוח, מדעי החברה, חינוך, משפטים, מדעי הרווחה והבריאות, מדעי הטבע ובית הספר למדעי הים).
 • רשות המחקר כפופה במקביל לסגן נשיא ודיקן למחקר ולרקטור ומנהלית לסגן נשיא ומנכ"ל.
 • הגופים הבאים באוניברסיטה כפופים במקביל לסגן נשיא ומנכ"ל ולרקטור: הרשות ללימודים מתקדמים, דיקאנט הסטודנטים, מרכז הספורט, המכינה האוניברסיטאית, בית הספר הבינלאומי, היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ, מוזיאון הכט וספריית יונס וסוראיה נזריאן.
 • אגף מינהל תלמידים כפוף במקביל לסגן נשיא ומנכ"ל ולרקטור וכן מדווח לדיקן ההוראה.
 • הגופים הבאים כפופים לסגן נשיא ומנכ"ל: אגף משאבי אנוש, אגף תפעול, סמנכ"ל הנדסה תשתיות וביטחון, סמנכ"ל מחשוב ומערכות מידע, מינהלת קמפוס העיר ומנהל פיתוח.