לימודי תואר ראשון בחינוך מיוחד

 

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: דו חוגי | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן |  אתר החוג

לימודי חינוך מיוחד הוא תחום העוסק בהיבטים תיאורטיים, מחקריים וטיפוליים של תהליכי למידה, חינוך והתפתחות של ילדים שלהם צרכים מיוחדים, תוך הדגשת תחומי המחקר, הפיתוח והיישום, כולל חינוך, לימוד, מניעה, אבחון וטיפול. תחומים נבחרים כוללים לקויות חושיות, לקויות התפתחותיות, בעיות רגשיות ובעיות התנהגות, ליקויי למידה ולקויות תקשורת.

לימודי תואר ראשון בחינוך מיוחד אינם מעניקים תעודת הוראה. כדי לעבוד במסגרת מערכת החינוך נדרשת תעודת הוראה אותה ניתן ללמוד במסגרת החוג, החל מהשנה השלישית לתואר הראשון. התעודה הינה רב גילאית 6-21 בחינוך המיוחד

מלגות תוענקנה לתלמידים בעלי פסיכומטרי 650 לפחות*.

*לתשומת ליבכם, למשלמים ראשונים תינתן עדיפות בקבלת המלגה. מספר המלגות שיינתנו ואופן מתן המלגות כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה, ואין בפרסום זה משום התחייבות להענקת מלגות כלשהן.
פרטים מלאים באתר דיקנאט הסטודנטים – היחידה למלגות.

 

ההחלטה על קבלה ללימודי תואר ראשון בחינוך מיוחד באוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך עמידה בכל בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה החוגיים יחדיו*.

תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים הם:

  1. תעודת בגרות מלאה=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה.
  2. ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ"יר, בחינת אמי"רם או על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה בסיסי. סטודנט שאינו עומד בתנאים אלו וציונו באנגלית הוא בין 50-84 יהיה במעמד "על תנאי".

  3. ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל או יעלנט) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה הינו 120. אוניברסיטת חיפה מאפשרת למועמדיה לגשת לבחינת מיון בעברית (למידע נוסף והרשמה לבחינה לחץ כאן).

בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים:

תנאי קבלה ללא פסיכומטרי לבעלי תעודת בגרות**:

הרשמה לקדם תואר ראשון בחינוך מיוחד מתבצעת דרך  אתר אוניברסיטת חיפה

  1. עמידה בתנאי הקבלה האוניברסיטאיים
  2. נדרש ממוצע תעודת בגרות 95 ומעלה.

לאחר הסדרת ההרשמה לתוכנית, יש להעביר למייל החוגי קורות חיים המלצות במידה ויש . כתובת: special-edu@edu.haifa.ac.il

בעלי תעודת בגרות יוכלו להתקבל למסלול של קדם תואר ראשון וידרשו ללמוד ולסיים בהצלחה קורסים: הנלמדים בסמסטר א :

319.1008              מבוא לחינוך מיוחד

319.1406             מבוא ללמידה וזיכרון

319.2178           התפתחות הילד גורמים, תהליכים ותוצרים – חלק א'

318.1000              מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

באם יעמדו בציונים הנדרשים בקורסי הקדם, 80 ומעלה, יוכלו להתקבל לתואר ראשון בסמסטר שלאחר מכן. הקורסים שילמדו יהוו חלק מהתואר.

קבלת בוגרי המכינה של אוניברסיטת חיפה ללא מבחן פסיכומטרי-תשפ"ד

ממוצע ציונים  במכינת מדעי החברה והרוח :  90 ומעלה

רמת סיווג עברית: ציון במבחן יע"ל 120 ומעלה ( לחייבים במבחן ידע בעברית)

הגשת קורות חיים

 ראיון חוגי לפי הצורך.

*אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות.

**תעודת בגרות=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה


אפשרות לאפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה על פי התנאים המפורטים באתר האוניברסיטה הפתוחה.

עדכון אתר: 24.01.2023

ההחלטה על קבלה ללימודי תואר ראשון בחינוך מיוחד באוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך עמידה בכל בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה החוגיים יחדיו*.

תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים הם:

  1. תעודת בגרות מלאה=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה.
  2. ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ"יר, בחינת אמי"רם או על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה בסיסי. סטודנט שאינו עומד בתנאים אלו וציונו באנגלית הוא בין 50-84 יהיה במעמד "על תנאי".

  3. ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל או יעלנט) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה הינו 120. אוניברסיטת חיפה מאפשרת למועמדיה לגשת לבחינת מיון בעברית (למידע נוסף והרשמה לבחינה לחץ כאן).

בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים:

תנאי קבלה ללא פסיכומטרי לבעלי תעודת בגרות**:

הרשמה לקדם תואר ראשון בחינוך מיוחד מתבצעת דרך  אתר אוניברסיטת חיפה

  1. עמידה בתנאי הקבלה האוניברסיטאיים
  2. נדרש ממוצע תעודת בגרות 95 ומעלה.

לאחר הסדרת ההרשמה לתוכנית, יש להעביר למייל החוגי קורות חיים המלצות במידה ויש . כתובת: special-edu@edu.haifa.ac.il

בעלי תעודת בגרות יוכלו להתקבל למסלול של קדם תואר ראשון וידרשו ללמוד ולסיים בהצלחה קורסים: הנלמדים בסמסטר א :

319.1008              מבוא לחינוך מיוחד

319.1406             מבוא ללמידה וזיכרון

319.2178           התפתחות הילד גורמים, תהליכים ותוצרים – חלק א'

318.1000              מבוא לפסיכולוגיה של החינוך

באם יעמדו בציונים הנדרשים בקורסי הקדם, 80 ומעלה, יוכלו להתקבל לתואר ראשון בסמסטר שלאחר מכן. הקורסים שילמדו יהוו חלק מהתואר.

קבלת בוגרי המכינה של אוניברסיטת חיפה ללא מבחן פסיכומטרי-תשפ"ד

ממוצע ציונים  במכינת מדעי החברה והרוח :  90 ומעלה

רמת סיווג עברית: ציון במבחן יע"ל 120 ומעלה ( לחייבים במבחן ידע בעברית)

הגשת קורות חיים

 ראיון חוגי לפי הצורך.

*אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות.

**תעודת בגרות=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה


אפשרות לאפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה על פי התנאים המפורטים באתר האוניברסיטה הפתוחה.

עדכון אתר: 24.01.2023

לימודי חינוך מיוחד באוניברסיטת חיפה מוצעים במסלול דו חוגי.

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: בפני בוגרי החוג לחינוך מיוחד באוניברסיטת חיפה עומדות מספר אפשרויות להמשך לימודים לתעודת הוראה ותואר שני בחוג לחינוך מיוחד ובחוגים ללקויות למידה ובייעוץ והתפתחות האדם.