הנהלת האגף

ענת ברון – סמנכ"לית כספים ובקרה

טלפון: 04-8249421פקס: 04-8240693דוא"ל: abaron1@univ.haifa.ac.ilמיקום: בנין אשכול, קומה 24, חדר 2406

לינוי וילהלם קלבנסקי  – ראש לשכת סמנכ"לית כספים ובקרה

טלפון: 04-8249421 (3421)
פקס: 8240693 -04
דוא"ל: lwilhelm@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין אשכול, קומה 24 חדר 2406