יחידת תקציב ובקרה

תחומי פעילות

¨     תכנון מסגרת התקציב הרגיל של האוניברסיטה, הכנת ספר התקציב ותכנית רב-שנתית והגשתם להנהלת האוניברסיטה, למוסדותיה ולות"ת /מל"ג.

¨     תכנון תקציבי האוניברסיטה לסוגיהם השונים. תקציב רגיל/ מותנה כולל תכניות חדשות/ מיוחדות, תקציבים סגורים ותקציבי פיתוח.

¨     טיפול באישורים תקציביים, מעקב, פיקוח ובקרה על תקציבי האוניברסיטה השונים במטרה לשמור על תקציב מאוזן.

¨     הכנת ניתוחים תקציביים וכלכליים, תחזיות כלכליות ודיווחים תקציביים שונים לגורמי פנים, מוסדות האוניברסיטה ולות"ת.

¨     מתן תמיכה, הדרכה וסיוע ליחידות האוניברסיטה להשגת היעדים האקדמיים והכלכליים של היחידות ושל האוניברסיטה.

לאוניד מוסיאונז'ניק – מנהל היחידה

חדר 2505, מגדל אשכול
טלפון: 048240686 (פנימי 52686)
דוא"ל: mleonid@univ.haifa.ac.il

מיכל רונן- רמ"ד תקציבים מותנים ותכניות לימוד

טלפון:04-8240831 (פנימי: 2831 )
דוא"ל: mronen@univ.haifa.ac.il
תחום אחריות: תכניות לימודים חדשות , תקציבים מותנים ותכניות לימודים מיוחדות

אלי פיינשטיין- רמ"ד תקציבים סגורים ותקציב פיתוח

טלפון:04-8240137 (פנימי: 2137)
דוא"ל: feli@univ.haifa.ac.il
תחום אחריות: תקציבים סגורים ותקציבי פיתוח

דורון גלעד- ראש מדור כלכלה ופרויקטים

טלפון:04-8248741 (פנימי: 8741)
דוא"ל: dgilad1@univ.haifa.ac.il
תחום אחריות: כלכלן – יחידת תקציב ובקרה

אסף בן-עוז- רמ"ד תקציב רגיל

טלפון:04-8288878 (פנימי: 8878)
דוא"ל: basaf@univ.haifa.ac.il
תחום אחריות: כלכלנית יחידת תקציב ובקרה

עידן אלג׳ם – כלכלן

טלפון:04-8240696 (פנימי: 2696)
דוא"ל: ialagem@univ.haifa.ac.il
תחום אחריות: כלכלן – יחידת תקציב ובקרה

לאה מיה לוי – כלכנית

טלפון: 04-8240193 (פנימי: 52193)
דוא"ל: llevy6@staff.haifa.ac.il
תחום אחריות – כלכלנית יחידת תקציב ובקרה