יחידת תקציב ובקרה

תחומי פעילות

¨     תכנון מסגרת התקציב הרגיל של האוניברסיטה, הכנת ספר התקציב ותכנית רב-שנתית והגשתם להנהלת האוניברסיטה, למוסדותיה ולות”ת /מל”ג.

¨     תכנון תקציבי האוניברסיטה לסוגיהם השונים. תקציב רגיל/ מותנה כולל תכניות חדשות/ מיוחדות, תקציבים סגורים ותקציבי פיתוח.

¨     טיפול באישורים תקציביים, מעקב, פיקוח ובקרה על תקציבי האוניברסיטה השונים במטרה לשמור על תקציב מאוזן.

¨     הכנת ניתוחים תקציביים וכלכליים, תחזיות כלכליות ודיווחים תקציביים שונים לגורמי פנים, מוסדות האוניברסיטה ולות”ת.

¨     מתן תמיכה, הדרכה וסיוע ליחידות האוניברסיטה להשגת היעדים האקדמיים והכלכליים של היחידות ושל האוניברסיטה.

רבקה רוזנבאום- מנהלת היחידה

טלפון:04-8240686 (פנימי: 2686 )
פקס: 04-8249504
דוא”ל: rrozen@univ.haifa.ac.il
מיקום: מגדל אשכול – קומה 25 , חדר 2505

מיכל רונן- רמ”ד תקציבים מותנים ותכניות לימוד

טלפון:04-8240831 (פנימי: 2831 )
דוא”ל: mronen@univ.haifa.ac.il
תחום אחריות: תכניות לימודים חדשות , תקציבים מותנים ותכניות לימודים מיוחדות

אלי פיינשטיין- רמ”ד תקציבים סגורים ותקציב פיתוח

טלפון:04-8240137 (פנימי: 2137)
דוא”ל: feli@univ.haifa.ac.il
תחום אחריות: תקציבים סגורים ותקציבי פיתוח

דורון גלעד- ראש מדור כלכלה ופרויקטים

טלפון:04-8248741 (פנימי: 8741)
דוא”ל: dgilad1@univ.haifa.ac.il
תחום אחריות: כלכלן – יחידת תקציב ובקרה

חן רוה- רמ”ד תקציב רגיל

טלפון:04-8288878 (פנימי: 8878)
דוא”ל: hrave@univ.haifa.ac.il
תחום אחריות: כלכלנית יחידת תקציב ובקרה

שרון הרוש – כלכלן

טלפון:04-8240696 (פנימי: 2696)
דוא”ל: sharush@univ.haifa.ac.il
תחום אחריות: כלכלן – יחידת תקציב ובקרה

גלית קריסי – פינבלט – כלכלנית

טלפון: 04-8240193
דוא״ל: gkrisifin@univ.haifa.ac.il
תחום אחריות: כלכלנית – יחידת תקציב ובקרה