יחידת חשבות

יחידת חשבות – תחומי פעילות

¨     עיבוד מאזנים חודשיים ועריכת דו"חות כספיים שנתיים של האוניברסיטה.

¨     לקוחות האוניברסיטה (מממנים, שוכרים וכו') ורישום תקבולים.

¨     ספקים, נותני שירות ואחרים (בארץ ובחו"ל) לרבות תשלומים, טיפול בעיקולים וכו'.

¨     ניהול כספי התרומות וניהול קרנות האוניברסיטה, לרבות עריכת דו"חות כספיים על הקרנות.

¨     ניהול תקציבי מחקר במימון פנימי וחיצוני – מעקב ובקרה ועריכת דו"חות כספיים.

¨     החזר הוצאות לעובדים ולאחרים.

¨     התחשבנות עם הסגל האקדמי והמנהלי החוזר מחו"ל.

¨     בדיקת חוזים והטיפול בהם.

¨     מתן סיוע ויעוץ בנושאי חשבונאות לכל יחידות האוניברסיטה.

¨     ניהול קופת האוניברסיטה.

יחידת חשבות

איילת הלדנברג-לוי – חשבת האוניברסיטה

טלפון: 04-8240226 (פנימי: 2226)
פקס: 04-8240693
דוא"ל: aheldenb1@univ.haifa.ac.il
מיקום: מגדל אשכול – קומה 24 , חדר 2410

שלומי דהן – ס. חשבת

דוא"ל: sdahan6@univ.haifa.ac.il
טלפון: 048240175 (פנימי: 52175)
מיקום: מגדל אשכול, קומה 24, חדר 2411

מדור ספקים

מיכל ליפשיץ – ראש מדור ספקים

טלפון: 04-8240035 (פנימי: 2035)
פקס: 04-8249321
דוא"ל: milifshi1@univ.haifa.ac.il
מיקום: מגדל אשכול – קומה 25 , חדר 2501

גילה סיבל – מרכזת ארכיון ומנהלת חשבונות

טלפון: 04-8240240 (פנימי: 2240)
דוא"ל: gperlis@univ.haifa.ac.il
תחום אחריות: אישור תשלומי ספקים

אורטל אלמקיאס – מנהלת חשבונות

טלפון: 04-8240054 (פנימי: 2054)
דוא"ל: ortale@univ.haifa.ac.il
תחום אחריות: אישור תשלומי ספקים

דנה אסולין – מנהלת חשבונות

דוא"ל: dassouli@univ.haifa.ac.il
תחום אחריות: אישור תשלומי ספקים

אוסנת אולגן – מנהלת חשבונות

טלפון: 04-8240788 (פנימי: 2788)
דוא"ל: oolgan@univ.haifa.ac.il
תחום אחריות: אישור תשלומי ספקים

 

מדור לקוחות

סיגל בורובסקי – ראש מדור לקוחות

טלפון: 04-8240139 (פנימי: 2139)
פקס: 04-8240693
דוא"ל: sborov@univ.haifa.ac.il
מיקום: מגדל אשכול – קומה 25 , חדר 2503

רויטל עינב – ראש תחום העברות תשלומים במט"ח

טלפון: 04-8240108 (פנימי: 2108)
פקס: 04-8240693
דוא"ל: reinav@univ.haifa.ac.il
מיקום: מגדל אשכול – קומה 24 , חדר 2415

אביטל קלדרון – אחראית תחום רישומי הנה"ח

טלפון: 04-8249563 (פנימי: 3563)
דוא"ל: aberkovi1@univ.haifa.ac.il
מיקום: מגדל אשכול – קומה 24 , חדר 2417

 

מדור תקציבי מחקר

חנה קריטנברג – ראש מדור הנהלת חשבונות

טלפון: 04-8240274 (פנימי: 2274)
פקס: 04-8240693
דוא"ל: hkroite1@univ.haifa.ac.il
מיקום: מגדל אשכול – קומה 24, חדר 2413

עירית באיירסקי – מרכזת תחום רישומי הנה"ח

אחראית תחום רישומי הנה״ח
טלפון: 04-8288101 (פנימי: 8101)
דוא"ל: ibayarsky@univ.haifa.ac.il

 

שולמית בן שושן – מרכזת תחום רישומי הנה״ח

טלפון: 04-8240774 (פנימי 2774)
דוא״ל: bshulamit@univ.haifa.ac.il
מיקום: מגדל אשכול – קומה 24, חדר 2413

מדור קרנות ותרומות

מיכל בן נון – ראש מדור קרנות ותרומות

טלפון: 04-8288641 (פנימי: 8641)
פקס: 04-8240693
דוא"ל: mbennun@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין אשכול- קומה 24, חדר 2417

תחום אחריות: ניהול כספי תרומות וניהול קרנות האוניברסיטה.

תהילה ביטון – אחראית בקרה

טלפון:04-8240138 (פנימי: 2138)
פקס: 8240693 04-
דוא"ל: tlevy@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין אשכול- קומה 24, חדר 2405
שעות קבלה: ימים א' – ה' בין השעות 09:00-12:00

תחום אחריות: התחשבנות עם סגל אקדמי ומינהלי החוזר מחו"ל, התאמות בנקים, ערבויות בנקאיות (של לקוחות וספקים).