יחידת גזברות והשקעות

יחידת גזברות והשקעות – תחומי פעילות

¨     ניהול השקעות האוניברסיטה בהתאם להנחיות ועדת ההשקעות.

¨     ניהול תזרים המזומנים של האוניברסיטה.

¨     קשר האוניברסיטה עם המערכת הבנקאית.

¨     טיפול בחשבונות הבנקים של האוניברסיטה.

¨     ביצוע תשלומים.

¨     קבלת כספים מזומנים והמחאות.

¨     טיפול בסגל האקדמי היוצא לשבתון.

¨     טיפול בהוצאת ערבויות בנקאיות וביצוע מעקב אחריהן.

¨     טיפול בכרטיסי אשראי

¨     ערבויות בנקאיות

¨     טיפול במערך הביטוחים של האוניברסיטה

* הערה: לנושאי שכר לימוד יש לפנות לקישור הזה

יריב יאירי – מנהל ההשקעות וגזבר האוניברסיטה

פקס: 04-8240693
דוא"ל: yyairi@univ.haifa.ac.il
מיקום: מגדל אשכול – קומה 24 , חדר 2409

מדור כספים ותשלומים

אור אל שמאי  –  ראש מדור כספים ותשלומים

(כולל סידורים כספיים לנסיעות לחו"ל)
טלפון: 04-8240051 (פנימי: 2051 )
פקס: 04-8240693
דוא"ל : oshamay@univ.haifa.ac.il
מיקום: מגדל אשכול – קומה 24 , חדר 2407
שעות קבלה: ימים א' – ה' בין השעות 09:00-12:00

שרונה גרשון – מרכזת מדור כספים ותשלומים

טלפון: 04-8240922 (פנימי: 2922 )
פקס: 04-8240693
דוא"ל : sgershon@univ.haifa.ac.il
מיקום: מגדל אשכול – קומה 24 , חדר 2405

מדור מיד אופיס והשקעות

מיכל לאופר – אחראית בקרה ומנהלת מיד אופיס השקעות

טלפון: 04-8240079 (פנימי: 2079 )
פקס: 04-8240693
דוא"ל: lmichal@univ.haifa.ac.il
מיקום – מגדל אשכול – קומה 23 , חדר , 2311
תחומי אחריות: מיד-אופיס השקעות, מרכזת ועדת השקעות, הלוואות לסגל ולסטודנטים וערבויות בנקאיות (מטעם האוניברסיטה).

מדור ביטוחים וארנונה

יהושע (שוקי) רפפורט – אחראי ביטוח ונכסים

טלפון: 04-8249113 (פנימי: 53113 )
דוא"ל: shuki@univ.haifa.ac.il
מיקום מגדל אשכול– קומה 11 , חדר , 1117
תחומי אחריות: ביטוח ונכסים