תמונה תומכת תוכן

אגף כספים ובקרה אחראי על הפעילות הכספית והתקציבית באוניברסיטת חיפה ועל הבקרה עליהן.

האגף עוסק בניהול כספי האוניברסיטה, בתכנון תקציבי האוניברסיטה לסוגיהם ובביצוע תשלומים וגביה.
האגף ממוקם במגדל אשכול – קומות 24, 25, 23.

יעוד האגף

על אגף כספים ובקרה לסייע בקידום האוניברסיטה לצמיחה ומצוינות אקדמית בהוראה ומחקר, תוך שמירה על איזון תקציבי.

עיקרי תפקיד האגף

– התווית גישה פיננסית נכונה לאוניברסיטה
– מתן שירות מיטבי
– קביעת נורמות בקרה איכותיות
– בקרה תורמת
– סיוע אקטיבי להצלחת יחידות האוניברסיטה והאוניברסיטה כולה