פורטלים

במסגרת עבודת אגף מחשוב פותחו פורטלים לשימוש אוכלוסיית הסגל, חוקרים, סטודנטים ומועמדים.
בפורטל מופעלים תהליכים, מוצג מידע רלוונטי עם אפשרות לעדכון נתונים .

פורטל סטודנטים:
מידע ושירותים לסטודנט: רישום למערכת קורסים, קטלוג קורסים, תשלום שכר לימוד, מידע על ביטולי שיעורים, רישום לבחינות מועד ב' וחריג, לוח בחינות, הגשת ערעור, הגשת מלגה, ציונים, הזמנה והפקת אישורים, רכישת תוכנות.

פורטל מועמדים:
בדיקת סיכויי קבלה, הרשמה לאוניברסיטה, שינוי עדיפות הרשמה, בדיקת מצב מועמדות, תשלום מקדמת שכר לימוד, רישום לבחינות כניסה.

פורטל סגל:
הצגת מידע אישי ופרטי העסקה, הזנת טפסים ואישורם, דווח ואישור שעות ארעים ועוד..
רשימת קורסים, לוח בחינות, טיפול מחברות בחינה, טיפול בערעורים.

פורטל המחקר:
מידע העוסק ב- Pre Award ,פרופיל מחקר אישי, תחומי עניין במחקר, הזדמנויות לאפשרויות הגשה/ קולות קוראים, הגשות בתהליך.
ניהול שוטף של מענקי המחקר (לאחר זכייה במענק) , הצגת דוח תנועות, התחייבויות, סעיפי הוצאה ועוד..

פורטל ארגוני (קמפוס.נט):
הצגת הודעות וחדשות ארגוניות, לוח אירועים, נהלי הארגון, מידע ארגוני, טפסים ועוד…
בפורטל זה מנוהלים פורומים, בלוגים ולוח מודעות של קח ותן בנושאים שונים .
אתרי יחידות, אתרי וועדות, הגשת מועמדות למכרזים פנימיים ועוד…