תפקיד המחלקה

טיפול בהליכי מינוי, העלאה והענקת קביעות של חברי הסגל האקדמי באוניברסיטת חיפה.