ועדת מינויים והעלאות

גב’ אורלי ירון orlyמנהלת המחלקה טל’: 04-8240198 (פנימי 2198) טלפון VPN  פנימי 6100 או חיצוני 054-5853100 דואר אלקטרוני oyaron@univ.haifa.ac.il


mayaגב’ מיה שפירא מרכזת תחום. אחראית על הטיפול בפקולטה למדעי החברה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, הפקולטה למשפטים, הפקולטה לניהול. טל: 04-8249206 (פנימי 3206) דואר אלקטרוני mshapira@univ.haifa.ac.il


ronyגב’ ניצן פוגל- גורדון מרכזת תחום. אחראית על הטיפול בפקולטה למדעי הטבע, הפקולטה לחינוך. טל: 04-8240205 (פנימי 2205) דואר אלקטרוני nfogel@univ.haifa.ac.il


team-membersגב’ רני יפה מרכזת תחום. אחראית על הטיפול בפקולטה למדעי הרוח. טל: 04-8240106 (פנימי 2106) דואר אלקטרוני ryoffe@univ.haifa.ac.il


inbalגב’ ענבל ישראל מרכזת תחום. אחראית על הטיפול בתיקי כל הפקולטות עד שלב פתיחת ההליכים. טל: 04-8240441 (פנימי 2441) דואר אלקטרוני iisrael@univ.haifa.ac.il