יצירת קשר – מחלקת מינויים והעלאות

גב' אורלי ירון
מנהלת המחלקה
טל': 04-8240198 (פנימי 52198)
טלפון VPN  פנימי 6100 או חיצוני 054-5853100
דואר אלקטרוני oyaron@univ.haifa.ac.il


גב' מיה שפירא
מרכזת תחום. אחראית על הטיפול בפקולטה למדעי החברה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.
טל: 04-8249206 (פנימי 53206)
דואר אלקטרוני mshapira@univ.haifa.ac.il


גב׳ לירון הרשקוביץ
מרכזת תחום. אחראית על הטיפול בפקולטה למדעי הטבע, הפקולטה למשפטים, הפקולטה לחינוך.
טל: 04-8240205 (פנימי 52205)
דואר אלקטרוני lhershko1@univ.haifa.ac.il


גב' רני יפה
מרכזת תחום. אחראית על הטיפול בפקולטה למדעי הרוח.
טל: 04-8240106 (פנימי 52106)
דואר אלקטרוני ryoffe@univ.haifa.ac.il


גב' ענבל ישראל
מרכזת תחום. אחראית על הטיפול בתיקי כל הפקולטות עד שלב פתיחת ההליכים.
טל: 04-8240441 (פנימי 52441)
דואר אלקטרוני iisrael@univ.haifa.ac.il