ועדת מינויים והעלאות

  • בוועדת המינויים וההעלאות חברים הרקטור (יו"ר מתוקף תפקידו) ועשרה פרופסורים מן המניין במסלול האקדמי הרגיל בעלי קביעות באוניברסיטה הנבחרים על ידי הסנאט.
  • כל חבר ועדה מכהן שלוש שנים.  . ניתן להיבחר לכהונה נוספת לאחר הפסקה בת שנה

חברי הוועדה לשנה"ל תשפ"ד:

פרופ' גור אלרואי  – יו"ר

פרופ' דנה אמיר

פרופ' גיא אנוש

פרופ' מיכל גל

פרופ' מיכל גרנות

פרופ' שלמה וגנר

פרופ' אסף יסעור-לנדאו

פרופ' טלי כץ-גרו

פרופ' דני סטטמן

פרופ' סיגל זלכה-מנו

פרופ' דני קרן