ועדת מינויים והעלאות

  • בוועדת המינויים וההעלאות חברים הרקטור (יו"ר מתוקף תפקידו) ועשרה פרופסורים מן המניין במסלול האקדמי הרגיל בעלי קביעות באוניברסיטה הנבחרים על ידי הסנאט.
  • כל חבר ועדה מכהן שלוש שנים.  . ניתן להיבחר לכהונה נוספת לאחר הפסקה בת שנה

חברי הוועדה לשנה"ל תשפ"ג:

פרופ' גור אלרואי  – יו"ר

פרופ' גיא אנוש

פרופ' גיא בר-עוז

פרופ' מיכל גל

פרופ' מיכל גרנות

פרופ' שלמה וגנר

פרופ' פרומה זקס

פרופ' טלי כץ-גרו

פרופ' אנית סומך

פרופ' יריב צפתי

פרופ' דני קרן