סטודנטים לתואר ראשון ותלמידי מכינה המעוניינים להשתתף בהגרלה לתווי חניה בתשלום יעשו זאת באמצעות אתר האינטרנט

https://stud.haifa.ac.il/irj/portal, דרך שירותים מקוונים             הגרלת תוויות חניה

 • ·או דרך " פורטל הסטודנטים – סטודנטל " החל מתאריך  01/08/2019

ועד תאריך 01/10/2019כולל, סיום ההגרלה.

 • ·סטודנטים שיזכו בהגרלה זכאים לרכוש את תווי החניה החל: מתאריך-27/10/2019 ועד -31/10/2019 .
 • ·החלוקה  תתבצע  במשרדי מחלקת הביטחון הממוקם בחניות הרב תכליתי!                                                                                      
 • ·ייתכן והחלוקה תופסק לפני המועד   המצוין. עקב סגירת חניון מרכזי (ראה נספח א').
 • ·ניתן לקבל את תוצאות ההגרלה החל מתאריך 03/10/2019באתר האינטרנט https://stud.haifa.ac.il/irj/portal
 • ·סטודנטים שאין ברשותם מחשב אישי יוכלו להיכנס לאתר האינטרנט בכיתות המחשבים  ובמחשבים ברחבי הקמפוס,

כמו כן תפורסם רשימת הזוכים בלוח המודעות במחלקת ביטחון.

 • ·חלוקת תוויות החניה לשנת הלימודים תש"פ לזוכי ההגרלה תתקיים במשרדי מחלקת הביטחון הממוקמים בחניון הרב תכליתי החל מתאריך 27/10/2019 ועד לתאריך 31/10/2019 בין השעות 09:00-12:30 ,13:00-14:30.
 • ·הערה:
 • ·חובה על כל משתתף להחזיק רישיון נהיגה בתוקף 
 • ·משתתף שנכנס להגרלה ללא רישיון נהיגה בתוקף ,תוגש נגדו תלונה ברשויות המשמעת !
 • ·תו החניה יהיה  רשום על שם הסטודנט שזכה  בהגרלה ובלבד!
 • ·אסורה ההשתתפות בהגרלה באם אין ברשות הסטודנט אחד מהמסמכים הנדרשים בסעיף 1 למסמך זה!