מטה האגף

כתובתנו:
אגף משאבי אנוש, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, 31905
האגף ממוקם במגדל אשכול, קומה 26
פקס: 04-8249330

ראש אגף משאבי אנוש – מר יוני לאופר

 • מימוש מדיניות משאבי האנוש של האוניברסיטה
 • טיפוח ההון האנושי של האוניברסיטה
 • ניהול אגף משאבי אנוש ושירותיו
 • ניהול מערכת יחסי העבודה של האוניברסיטה
 • טלפון:04-8240883
 • yonil@univ.haifa.ac.il

מרכזת מזכירות אגף משאבי אנוש – גב' נחמה רוזנפלד

 • ריכוז ותיאום עבודת אגף משאבי אנוש
 • טיפול ב-ולת"ם
 • טיפול במתנדבים
 • טלפון: 04-8240883
 • rnehama@univ.haifa.ac.il

מנהלת ארכיון ורשומות האוניברסיטה – גב' רונה פרקיס

 • ניהול פרויקט מיחשוב לניהול משותף של מסמכי האוניברסיטה, איתור ואיחזור
 • אחריות על אחסון רשומות לפרקי זמן מוגדרים ולצמיתות
 • טיפול באחסון רשומות
 • טיפול בתצוגה ויזואלית של רשומות ארכיון
 • הדרכת יחידות האוניברסיטה
 • טלפון: 04-8240032
 • rperkis@univ.haifa.ac.il

אחראית מערכות מידע – גב' דפנה בירן קוליש

 • בנייה וטיפוח תשתית של מידע ונתונים בתחומי העיסוק של אגף משאבי אנוש
 • פיתוח מערכות מידע של אגף משאבי אנוש
 • פיתוח ארגוני
 • הדרכה מקצועית
 • טיפוח מערכת האיכות
 • טלפון: 04-8288105
 • dbiran@univ.haifa.ac.il

אחראית פרויקטים – גב' חוה וידנפלד

 • פיתוח ויישום של פרויקטים שונים
 • אחריות על מערך האיכות באגף משאבי אנוש
 • בדיקות ארגוניות
 • ליווי תהליכי עבודה חדשים
 • קשר עם גורמי פנים וחוץ
 • טלפקס: 04-8240479
 • weve@univ.haifa.ac.il

מנהלת הפורטל הארגוני – גב' ריקי גרינברג

 • פניהול הידע בארגון
 • ריכוז מידע לאוכלוסיות יעד
 • תיעוד תהליכי ידע בארגון
 • שיפור תקשורת פנים ארגונית
 • טלפון 04-2822331
 • riki@univ.haifa.ac.il