המחלקה לסגל מנהלי

כתובתנו:
אגף משאבי אנוש, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, 31905
האגף ממוקם במגדל אשכול, קומה 26
פקס: 04-8249330

 

סגן ראש אמ"א ומנהלת המחלקה לסגל מנהלי – גב' שרה גורן-פרידמן

 • תכנון משאבי הסגל המנהלי
 • אחריות על מערך הגיוס וההשמה
 • אחריות על מערך העסקה
 • אחריות על מערך ההדרכה והרווחה
 • אחריות על פיתוח ויישום פרויקטים מיוחדים
 • טלפון:04-8240958
 • sgoren@univ.haifa.ac.il

 

אחראית תכנון ופיתוח – גב' הילה שטורמן

 • סיוע בתכנון משאבי סגל מינהלי ובקרתם
 • ניתוח עיסוקים
 • פיתוח כלים ואמצעים לניהול משאבי אנוש
 • טלפון: 04-8249251
 • hkoren@univ.haifa.ac.il

 

אחראיות השמה והעסקה – גב' מיכל מאיו-שפיר, גב' סימה בת עמי

 • אחריות על מערך מכרזים פנימיים וחיצוניים
 • טיפול בקליטת עובדים חדשים באוניברסיטה
 • טיפול בהסדרי העסקה רגילים וחוזיים
 • טיפול בקידום עובדים וקביעויות
 • טיפול בסיומי עבודה ופרישה לגמלאות
 • שירותים לפרט – ביגוד, נסיעות לחו"ל, קרנות, מענק יובל

גב' מיכל מאיו-שפיר

 • רקטור ומינהל אקדמי
 • פקולטות
 • רשות ללימודים מתקדמים
 • רשות המחקר
 • מכונים ומרכזים
 • היחידה לחינוך גופני
 • ספריה
 • אגף מינהל תלמידים
 • טלפון:04-8288707
 • mmayo@univ.haifa.ac.il

סימה בת עמי

 • לשכת נשיא
 • לשכת סגן נשיא ומנכ"ל
 • לשכת סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים
 • אגף קשרי חוץ ופיתוח משאבים
 • מכינה אוניברסיטאית
 • בית ספר לתלמידי חו"ל
 • אגף מחשוב ומערכות מידע
 • משרד מבקר האוניברסיטה
 • אגף משאבי אנוש
 • ועד ארגון הסגל המינהלי
 • אגף בינוי ותחזוקה
 • אגף כספים ובקרה
 • אגף משק ומבנים
 • אגף בטחון ובטיחות
 • דיקנאט הסטודנטים
 • החידה ללימודי המשך וללימודי חוץ
 • מוזיאון הכט
 • טלפון: 04-8240884 ֿ
 • skanizo@univ.haifa.ac.il

 

מרכזות השמה והעסקה – גב' תהל תהילה שחר, גב' קסניה משה

  • גיבוי ותמיכה בנושא השמה והעסקה.
  • טיפול בתנאי העסקה של עובדי הסגל המנהלי.
  • טיפול בהצטרפות ובמעבר לקופות (קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות).
  • טיפול בחופשות (חל"ד, חל"ת).
  • טיפול בסיום העסקה ופרישה לגמלאות.
  • טיפול בתאונות עבודה.
  • טיפול בנסיעות לחו"ל.
  • טיפול בשירותים לסגל המנהלי.
  • קשר עם גורמי פנים וחוץ.

גב' תהל תהילה שחר

גב' קסניה משה

 

ממונה על נוכחות והעסקה לפי שעות – גב' אסנת בראל

 • הפעלה שוטפת של מערכת הנוכחות הממוחשבת
 • טיפול בסדרי העסקה והיעדרויות
 • גיבוש ופיתוח מנגנוני העסקה לפי שעות
 • טיפול במערך העסקת עובדים לפי שעות
 • ריכוז נתונים ובקרות
 • טלפון:04-8240888
 • oabarb@univ.haifa.ac.il

 

מרכזת העסקה לפי שעות ונוכחות – כרמית לוי

 • טיפול בקליטת עובדים חדשים לפי שעות
 • טיפול בסיומי העסקה לעובדים לפי שעות
 • טיפול במפרעות ואישורים
 • טיפול באישורי מחלה לעובדים מנהליים
 • טיפול ובקרות במערכת הנוכחות
 • טלפון:04-8240849
 • clevi@univ.haifa.ac.il

 

אחראית הדרכה ורווחה – גב' פנינה צלנר

 • אחריות על יישום מערך ההדרכה
 • אחריות על יישום מערך רווחה ארגונית ואישית
 • טיפול בפטור משכר לימוד
 • טיפול בשומעים חופשיים
 • טיפול בהלוואות
 • ארגון אירועים לעובדים
 • טיפול באישורים על הדרכות
 • טלפון:04-8240880
 • pzellne1@univ.haifa.ac.il

 

מרכזת הדרכה ורווחה – גב' דגנית לוי

 • סיוע בתכנון ופיתוח מערך ההדרכה והרווחה
 • יישום תכניות הדרכה ורווחה
 • אחריות על תקשורת ארגונית
 • שותפות בפיתוח ומימוש פרויקטים
 • טלפון: 04-8249846
 • dlevy1@univ.haifa.ac.il