המחלקה לסגל מנהלי

כתובתנו:
אגף משאבי אנוש, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, 31905
האגף ממוקם במגדל אשכול, קומה 26
פקס: 04-8249330

סגן ראש אמ"א ומנהלת המחלקה לסגל מנהלי – גב' שרה גורן-פרידמן

 • תכנון משאבי הסגל המנהלי
 • אחריות על מערך הגיוס וההשמה
 • אחריות על מערך העסקה
 • אחריות על מערך ההדרכה והרווחה
 • אחריות על פיתוח ויישום פרויקטים מיוחדים
 • טלפון:04-8240958
 • sgoren@univ.haifa.ac.il

אחראית תכנון ופיתוח – גב' הילה שטורמן

 • סיוע בתכנון משאבי סגל מינהלי ובקרתם
 • ניתוח עיסוקים
 • פיתוח כלים ואמצעים לניהול משאבי אנוש
 • טלפון: 04-8249251
 • hkoren@univ.haifa.ac.il

אילנה גלוטמן אסף ראש מדור השמה והעסקה, המחלקה לסגל מנהלי.

מייל: iglotman@univ.haifa.ac.il טלפון: 04-8249184

אחראיות השמה והעסקה – גב' מיכל מאיו-שפיר, גב' סימה בת עמי

 • אחריות על מערך מכרזים פנימיים וחיצוניים
 • טיפול בקליטת עובדים חדשים באוניברסיטה
 • טיפול בהסדרי העסקה רגילים וחוזיים
 • טיפול בקידום עובדים וקביעויות
 • טיפול החופשות (חל"ד, חל"ת)
 • טיפול בתאונות עבודה
 • טיפול בתנאי העסקה של עובדי סגל מנהלי

גב מיכל מאוי שפיר 

גב' קסניה משה 

גב' סימה בת עמי 

  

  

  

אגף כספים ובקרה 

אגף תפעול 

אגף מיחשוב ומערכות מידע 

הפקולטה למדעי הטבע 

הפקולטה למדעי החברה 

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות 

ביה"ס למדעי הים 

ספריה 

דיקנאט 

רשות המחקר 

אגף נשיאות 

אגף מינהל תלמידים 

הפקולטה למדעי הרוח 

לשכת סגן נשיא לאסטרטגיה 

אגף הנדסה, תשתיות וביטחון 

מכון לאבולוציה 

המכינה האוניברסיטאית 

הפקולטה לחינוך 

מעמק"ה 

מבקר האוניברסיטה 

ביה"ס הבינלאומי 

המכון ללימודי ים 

עתודה 

לשכת יו"ר הועד המנהל 

לשכת הרקטור 

אגף משאבי אנוש 

לשכת סגן נשיא ומנכ"ל 

הרשות ללימודים מתקדמים 

מוזיאון הכט 

היחידה ללימודי חוץ 

הפקולטה למשפטים 

מרכז הספורט 

ועד ארגון הסגל המינהלי 

טלפון: 04-8288707 

טלפון: 04-8288605 

טלפון: 04-8240884 

mmayo@univ.haifa.ac.il 

Kmoshe@univ.haifa.ac.il 

sbatami@univ.haifa.ac.il 

מרכזת השמה והעסקה- גב' מרינה שניירסון

 • גיבוי ותמיכה בנושא השמה והעסקה
 • טיפול בהצטרפות ובמעבר לקופות (קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות)
 • טיפול בנסיעה לחו"ל
 • טיפול בשירותים לסגל מנהלי.
 • שירותים לפרט (לימודים, ביגוד, נסיעות לחו"ל, מענקי יובל)
 • תיחזוק הדיגיטל של המדור
 • טלפון: 04-8288203
 • mshneerso@univ.haifa.ac.il
 •  

ממונה על נוכחות והעסקה לפי שעות – גב' אסנת בראל

 • הפעלה שוטפת של מערכת הנוכחות הממוחשבת
 • טיפול בסדרי העסקה והיעדרויות
 • גיבוש ופיתוח מנגנוני העסקה לפי שעות
 • טיפול במערך העסקת עובדים לפי שעות
 • ריכוז נתונים ובקרות
 • טלפון:04-8240888
 • oabarb@univ.haifa.ac.il

מרכזת העסקה לפי שעות ונוכחות – כרמית לוי

 • טיפול בקליטת עובדים חדשים לפי שעות
 • טיפול בסיומי העסקה לעובדים לפי שעות
 • טיפול במפרעות ואישורים
 • טיפול באישורי מחלה לעובדים מנהליים
 • טיפול ובקרות במערכת הנוכחות
 • טלפון:04-8240849
 • clevi@univ.haifa.ac.il

אחראית הדרכה ורווחה – גב' פנינה צלנר

 • אחריות על יישום מערך ההדרכה
 • אחריות על יישום מערך רווחה ארגונית ואישית
 • טיפול בפטור משכר לימוד
 • טיפול בשומעים חופשיים
 • טיפול בהלוואות
 • ארגון אירועים לעובדים
 • טיפול באישורים על הדרכות
 • טלפון:04-8240880
 • pzellne1@univ.haifa.ac.il