שאלות ותשובות הטרדה מינית

הטרדה מינית היא כל התנהגות בעלת אופי מיני של אדם שיש בה כדי לפגוע ב אחר. באופן ספציפי:

 1.  סחיטה באיומים, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני
 2. מעשים מגונים – מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים, או מעשה מגונה בפומבי
 3. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו,
  לרבות נטייתו המינית;
 4. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה** למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות.
 5. התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה** למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות
 6. פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.

**כאשר יש יחסי מרות,  אין דרישה להראות חוסר עניין.

 

במקרה והוטרדת מינית, אנחנו מעודדות אותך לפנות לנציבות למניעת הטרדות מיניות באוניברסיטה לצורך קבלת ייעוץ והגשת תלונה. הפניה לנציבות תאפשר לך קבלת סיוע ובירור התלונה, וכן תסייע במיגור תופעת ההטרדות המיניות באוניברסיטה. כמו כן ניתנת לך האפשרות להגיש תלונה במשטרה, או לתבוע בתביעה אזרחית בבית הדין לעבודה ולבקש פיצוי כספי. ניתן לבחור בכל שלוש הדרכים הנ"ל או רק בחלקן.

 

כן, הנציבה תעשה מאמצים לטפל בתלונה ללא חשיפת זהות המתלונן/ת.

 • ברגע שדווח לנו בנציבות על חשד לביצוע הטרדה מינית, אנו מחויבות לפתוח בהליכי בירור התלונה.
 • הבירור כולל בדרך כלל פגישה עם המתלוננת, פגישה עם הנילון וזימון עדים, אשר יכולים לתרום לבירור התלונה.
 • בתום הבירור תעביר הנציבה את סיכום הבירור וההמלצות למקבל ההחלטה באוניברסיטה. על מקבל ההחלטה לפרסם את החלטתו לגבי צעדי הפעולה (לטיפול בתלונה במידה ונדרשים).
 • הנציבה יכולה להמליץ על צעדי ביניים עד להשלמת הבירור והגשת המלצה.

התנכלות על רקע הטרדה מינית אסורה על פי חוק ומהווה עבירה פלילית.

בהתאם להוראות החוק, התנכלות אסורה הינה כל פגיעה באדם שמקורה בהטרדה מינית או בתלונה ,בתביעה או בעדות שהוגשו על הטרדה כזו.  במקרה של הגשת תלונה, האוניברסיטה תעשה מה שביכולתה למנוע התנכלות.

האוניברסיטה תסייע באיתור מנחה/מרצה חילופי ותעשה כל מה שביכולתה לעזור לך לסיים את התואר. 

הצד בעל המרות הינו האחראי למניעת קיום יחסים אינטימיים אלו. אולם, במידה והתפתחו יחסים רומנטיים, על בעל המרות לדווח באופן מיידי לגורם האקדמי או המינהלי הממונה עליו וכן לנציבה להטרדה מינית, על מנת שיפעלו לנתק לאלתר כל יחסי מרות ביניהם  והכל תוך הקפדה על מניעת פגיעה כלשהי בתלמיד/ה או בעובד/ת (לפי הענין).

תשובה: הטרדה מינית סביבתית נוצרת כאשר קיימת התייחסות כללית פסולה למיניותם של אדם או קבוצה מסוימת, אשר אינה בהכרח מופנית כלפי אדם ספציפי, באופן הגורם לסביבת עבודה או לימודים עוינת.  

לדוגמא: הצגת תמונות או סרטונים בעלי אופי מיני, סיפורים על קיום יחסי מין עם אחרים, התבטאויות מבזות נגד הקהילה הלהט"בית, וכיו"ב.