רקטורים באוניברסיטת חיפה

פרופ' בנימין אקצין

1971-1972

Prof. Benjamin Akzin

פרופ' דוד לפקין

1972-1974

Prof. David Lapkin

פרופ' גבריאל ורבורג

1974-1977

Prof. Gabriel Warburg

פרופ' שלמה ברזניץ

1977-1979

Prof. Shlomo Breznitz

פרופ' עוזר שילד

1980-1983

Prof. Ozer Schild

ד"ר אוריאל רפפורט

1983-1986

Dr. Uriel Rappaport

פרופ' גבריאל בן-דור

1986-1991

Prof. Gabriel Ben-Dor

פרופ' עליזה שנהר

1991-1994

Prof. Aliza Shenhar

פרופ' מרדכי שכטר

1994-1997

Prof. Mordechai Shechter

פרופ' גד גילבר

1997-2000

Prof. Gad Gilbar

פרופ' אהרון בן-זאב

2000-2004

Prof. Aaron Ben-Ze'ev

פרופ' יוסי בן-ארצי

2004-2010

Prof. Yossi Ben-Artzi

פרופ' דוד פרג'י

2010-2016

Prof. David Faraggi

פרופ' גוסטבו מש

2016-2021

Prof. Gustavo Mesch