פנייה בנושא נגישות

הממונה על הנגישות
גב' ניצה אריה
narie@univ.haifa.ac.il
04-8288934, פנימי: 58934
בית הסטודנט, קומה 2 חדר 210

message in a bottle