פנייה בנושאי מחשוב

אגף מחשוב ומערכות מידע
אוניברסיטת חיפה, בניין ראשי
הר הכרמל, חיפה
מיקוד 3498838
Israel
טלפון: 04-8240609
פקס: 04-8249865

message in a bottle