פנייה בנושא מחקר

רשות המחקר
אוניברסיטת חיפה, מגדל אשכול
הר הכרמל, חיפה
מיקוד: 3103301 
ת"ד 3338
מיקוד 3103301 
Israel
טלפון: 04-8240622/5
פקס: 04- 8249865

message in a bottle