פנייה בנושאים תפעוליים

בנושאים תפעוליים ניתן לפנות לאגף תפעול: 04-8249267

או דרך הטופס להלן

message in a bottle