פנייה בנושאים תפעוליים

בנושאים תפעוליים ניתן לפנות לאגף תפעול: 04-8249267

או בדואר אלקטרוני
לכרמית פרץ cperetz@univ.haifa.ac.il

message in a bottle