פנייה בנושאים תפעוליים

ניתן לפנות ל:
מוקד בטחון טל. 048280700
מוקד תחזוקה טל. 048288000

message in a bottle