פנו אלינו

שלום ותודה שלחצת
דף זה מאפשר לך לפנות לגורמים המתאימים.

יש לבחור בלחיצה על אחד מהפריטים הבאים

רשות המחקר
אוניברסיטת חיפה, מגדל אשכול
הר הכרמל, חיפה
מיקוד: 3498838
Israel
טלפון: 04-8240622/5
פקס: 04- 8249865

ניתן לפנות ל:
מוקד בטחון טל. 048280700
מוקד תחזוקה טל. 048288000

אגף מחשוב ומערכות מידע
אוניברסיטת חיפה, בניין ראשי
הר הכרמל, חיפה
מיקוד 3498838
Israel
טלפון: 04-8240609
פקס: 04-8249865

web master
חדר 217, בניין ראשי, אוניברסיטת חיפה
הר הכרמל, חיפה
מיקוד: 3498838
Israel
טלפון: 972-4-8249190
הממונה על הנגישות
גב' ניצה אריה
narie@univ.haifa.ac.il
04-8288934, פנימי: 58934
בית הסטודנט, קומה 2 חדר 210

בברכה

צוות האתר