דמי הרשמה: פטורים, הפחתות וביטול הרשמה

דמי הרשמה לנרשמים לשנה"ל תשפ"ה (לא כולל עלות טופס ההרשמה): 468 ש"ח. עלות טופס הרשמה: 45 ש"ח.

דמי הרשמה לנרשמים לשנה"ל תשפ"ד (לא כולל עלות טופס ההרשמה): 451 ש"ח. עלות טופס הרשמה: 45 ש"ח

זכאים לפטור או הפחתה מדמי ההרשמה (הפטור לא יחול על עלות טופס ההרשמה בסך 45 ש"ח)

א.   נרשמים הנמנים על אחת מהקטגוריות הבאות, ישלמו מחצית מדמי ההרשמה הנהוגים במועד הרשמתם:

1.   תלמידים בפועל לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה בשנה"ל תשפ"ד המבקשים להירשם  להשלמות לקראת הצגת מועמדות לתואר שני /תואר שני/ ללימודי תעודה.

2.   תלמידים בפועל לתואר שני באוניברסיטת חיפה בשנה"ל תשפ"ד המבקשים להירשם לתואר ראשון / להשלמות לתואר שלישי / לתואר שלישי / ללימודי תעודה.

3.   בוגרי אוניברסיטת חיפה בשלוש השנים האחרונות, המבקשים להירשם לתואר שני / ללימודי תעודה.

4.   מוסמכי אוניברסיטת חיפה בשלוש השנים האחרונות, המבקשים להירשם לתואר שלישי /   ללימודי תעודה.

5.   תלמידי המכינה האוניברסיטאית (לא כולל השלמות) בשנה"ל תשפ"ד של אוניברסיטת חיפה בלבד המבקשים להירשם לתואר ראשון.

ב.   נרשמים הנמנים על אחת מהקטגוריות הבאות, פטורים מדמי ההרשמה**:

1.   תלמידי אוניברסיטת חיפה, הלומדים בה בשנה"ל תשפ"ד לקראת תואר ראשון ומבקשים להירשם לחוג/ים חדש/ים לתואר ראשון בלבד.*

2.   תלמידי אוניברסיטת חיפה, הלומדים בה בשנה"ל תשפ"ד לקראת תואר שני ומבקשים להירשם לחוג/ים חדש/ים לתואר שני בלבד.*

3.   תלמידי אוניברסיטת חיפה הלומדים בה בשנה"ל תשפ"ד תכנית השלמות לקראת הצגת מועמדות לתואר שני/ שלישי ומבקשים להירשם  לתואר שני/שלישי בלבד.*

4.  נרשמים לתואר ראשון (בלבד) בעלי תעודת לוחם זכאים להחזר דמי הרשמה, לאחר שיממשו את קבלתם ללימודים באוניברסיטת חיפה.                        

 הזיכוי יועבר לחשבון שכר הלימוד של הסטודנט/ית בתחילת שנת הלימודים בתום תקופת הרישום לקורסים. 

"לוחם" הינו חייל ששירת לפחות 75% מהשירות הצבאי כלוחם.

*חייל שהשתחרר מצה"ל החל משנת 2008 ישלח תעודת שחרור במעמד "זהב". 

*חייל שהשתחרר לפני שנת 2008, ישלח תעודת לוחם ואישור על מהלך שירות צבאי מאכ"א בו מצויין ששירת לפחות 75% מהשירות כלוחם. להפקת אישור על מהלך שירות צבאי לחץ כאן

את האישורים יש לשלוח אל המחלקה להרשמה (לפרטי התקשרות לחץ כאן)

** פטור זה יינתן פעם אחת בלבד. כל שינוי חוגים נוסף יחוייב בתשלום עבור שינוי עדיפות (ראה סעיף שינוי עדיפויות).

הערה: מועמדים שאינם נמנים על האוכלוסיות לעיל, ישלמו דמי הרשמה רגילים.

דמי הרשמה תקפים להצגת מועמדות לשנת הרשמה אחת בלבד ואינם ניתנים להעברה משנה לשנה.

תשלומים אלה נגבים עבור טיפול בבקשת ההרשמה ואינם מוחזרים גם אם המועמד לא התקבל ללימודים, לא מימש זכותו ללמוד, או ביטל הרשמתו, גם אם הביטול נעשה בסמוך למועד ביצוע ההרשמה.

 שינוי/הוספת חוגים לאחר ביצוע ההרשמה: כל שינוי כרוך בתשלום דמי שינוי עדיפויות, כמפורט באתר שינוי/הוספת חוג

ביטול הרשמה

יש להעביר הודעה בכתב בדבר ביטול ההרשמה אל המחלקה להרשמה ולקבלה באמצעות דואר רשום או דוא"ל. למידע נוסף לחץ כאן