צוות מבקר האוניברסיטה

אריאל אלברט

מבקר האוניברסיטה
משרד: 1002, קומה 10, בניין אשכול
טלפון: 04-8240882 (פנימי 52882)
פקס: 04-8253774
דוא"ל: aalbert1@univ.haifa.ac.il

מידע כללי
אריאל רואה חשבון בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני בביקורת פנימית וציבורית MPA מאוניברסיטת חיפה, מבקר פנים מוסמך CIA, מבקר מערכות מידע מוסמך CISA.

מונא חאג'

עוזרת מבקר האוניברסיטה
משרד: 1002, קומה 10, בניין אשכול
טלפון: 04-8240882 (פנימי 54062)
פקס: 04-8253774
דוא"ל: mhaj1@univ.haifa.ac.il

מידע כללי
מונא רואת חשבון בעלת תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ותואר שני בביקורת פנימית וציבורית MPA מאוניברסיטת חיפה.

גלית זייתון- תבורי

עוזרת מבקר האוניברסיטה
משרד: 1002, קומה 10, בניין אשכול
טלפון: 04-8240882 (פנימי 54063)
פקס: 04-8253774
דוא"ל: gzeitoun@univ.haifa.ac.il

מידע כללי
גלית רואת חשבון, מבקרת מערכות מידע מוסמכת CISA.