צוות משרד מבקר האוניברסיטה

מונא חאג'

מבקרת האוניברסיטה
משרד: 1002, קומה 10, בניין אשכול
טלפון: 04-8240882 (פנימי 54061)
פקס: 04-8253774
דוא"ל: mhaj1@univ.haifa.ac.il

מידע כללי
מונא רואת חשבון בעלת תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ותואר שני בביקורת פנימית וציבורית MPA מאוניברסיטת חיפה.

גלית זייתון- תבורי

עוזרת מבקר האוניברסיטה
משרד: 1002, קומה 10, בניין אשכול
טלפון: 04-8240882 (פנימי 54063)
פקס: 04-8253774
דוא"ל: gzeitoun@univ.haifa.ac.il

מידע כללי
גלית רואת חשבון, מבקרת מערכות מידע מוסמכת CISA.