מפגשי חשיפה בזום במגוון חוגים בתאריכים 1-2.5.2023

בתאריכים 1.5.2023 ו-2.5.2023 יתקיים מפגשי חשיפה בזום במגוון חוגים.
תינתן הנחה של 50% בדמי ההרשמה בתאריך 2.5.2023.
אוניברסיטת חיפה מאחלת בהצלחה למועמדים והמועמדות שעתידים להיות סטודנטים וסטודנטיות  באוניברסיטה.
מחכים לכם במפגשים !

הפקולטה למשפטים
שם החוג: משפטים
תוכנית/תואר: תואר ראשון
תאריך זום: 1/5
שעה: 14:00
קישור: https://us02web.zoom.us/j/8145865299

הפקולטה למשפטים
שם החוג: משפטים
תוכנית/תואר: תואר שני
תאריך זום: 1/5
שעה: 17:00
קישור: https://us02web.zoom.us/j/8145865299 

הפקולטה למשפטים
שם החוג: קרימינולוגיה
תוכנית/תואר: תואר ראשון
תאריך זום: 1/5
שעה: 15:00
קישור: https://us02web.zoom.us/j/2251567127 

הפקולטה למשפטים
שם החוג: קרימינולוגיה
תוכנית/תואר: תואר שני
תאריך זום: 1/5
שעה: 17:00
קישור: https://us02web.zoom.us/j/2251567127 

הפקולטה למשפטים
שם החוג: משפטים ללא משפטנים
תוכנית/תואר: תואר שני
תאריך זום: 1/5
שעה: 18:00
קישור: https://us02web.zoom.us/j/2251567127

הפקולטה לחינוך
שם החוג: כלל החוגים
תוכנית/תואר: תואר שני – כלל התוכניות
תאריך זום: 2/5
שעה: 15:00
קישור: https://us02web.zoom.us/j/81902620109 

הפקולטה למדעי החברה
שם החוג: סוציולוגיה
תוכנית/תואר: תואר שני – פיתוח ארגוני וחדשנות
תאריך זום: 1/5
שעה: 17:00
קישור: https://us02web.zoom.us/j/88476328992

הפקולטה למדעי הטבע
שם החוג: ביופיזיקה
תוכנית/תואר: תואר ראשון
תאריך זום: 2/5
שעה: 14:00
קישור: https://us02web.zoom.us/j/7180807861

הפקולטה למדעי החברה
שם החוג: פסיכולוגיה ביולוגיה
תוכנית/תואר: תואר ראשון
תאריך זום: 1/5
שעה: 10:00
קישור: https://us02web.zoom.us/j/89112320591

הפקולטה למדעי הרווחה ובריאות
שם החוג: פיזיותרפיה
תוכנית/תואר: תואר שני
תאריך זום: 2/5
שעה: 20:00
קישור: https://us02web.zoom.us/j/84761253447

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
שם החוג: בריאות נפש קהילתית
תוכנית/תואר: תואר שני
תאריך זום: 2/5
שעה: 12:00
קישור: https://us02web.zoom.us/j/82132955487

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
שם החוג: גרונטולוגיה
תוכנית/תואר: תואר שני
תאריך זום: 2/5
שעה: 10:00
קישור: https://us02web.zoom.us/j/81098484116

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
שם החוג: ריפוי בעיסוק
תוכנית/תואר: תואר ראשון
תאריך זום: 2/5
שעה: 17:00
קישור: https://technion.zoom.us/j/97477121723

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
שם החוג: ביה"ס לבריאות הציבור
תוכנית/תואר: תואר שני – כלל התוכניות
תאריך זום: 2/5
שעה: 20:00
קישור: https://us02web.zoom.us/j/84246524374?pwd=d3Jvc2hZakhkUXA3S0xrWkZvVjFEUT09