מחלקת התקשרויות ובקרה

  • ניהול כל התקשרויות האגף עם ספקים / קבלנים תוך ניצול יעיל ואפקטיבי של המשאבים והתקציבים העומדים לרשותנו לטובת ביצוע עבודות הנדסה, תשתיות, בינוי ותחזוקה ומתן שירותי הביטחון והבטיחות.
  • ביצוע, פיקוח ובקרה של הפעילות הכספית והתקציבית באגף.
  • גיבוש וניהול התקציב ביעילות כלכלית ובהתאם למדיניות האוניברסיטה.
  • ביצוע בקרות על תהליכי רכש והתקשרויות.

מור זקס
מנהלת מחלקת התקשרויות ובקרה
טלפון: 04-8249107 (53107)  
דוא"ל: mzachs@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין ראשי, קומה 2, חדר 207/3

גלית גלזר
ממונה על כספים ותקציבים
טלפון: 04-8249063 (53063)  ‎‏
דוא"ל: gglazer@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין ראשי, קומה 2, חדר 207/4

מוניה כיוף
כלכלנית ואחראית חשבונות
טלפון: 04-8249116 (53116)
דוא"ל: mkayouf@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין ראשי, קומה 2, חדר 207/2

שולה בת-חן
רכזת בקרת התקשרויות ותיעוד
טלפון: 04-8240392 (52392)
דוא"ל: shever@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין ראשי, קומה 2, חדר 207/1