מחלקת בניה חדשה ופרויקטים מיוחדים

  • ניהול התכנון, הביצוע והפיקוח על פרויקטי הבינוי החדשים בקמפוס האוניברסיטה, לרבות פרויקטים של הקמת מבנים חדשים, פיתוח, תשתיות וכבישים.
  • מוקד לידע הנדסי ומקצועי בתחום הבינוי החדש, הפיתוח, ותחזוקת המבנים.ניהול התכנון, הביצוע והפיקוח על פרויקטי בניית מעבדות לחוקרים, מתחמים חדשים, ופרויקטים להנגשת הקמפוס.

צפריר סוננזון
סגן ראש האגף לבניה חדשה ופרויקטים מיוחדים
טלפון: 04-8240379 (52379)
דוא"ל:  tsonenzon@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין ראשי, קומה 2, חדר 203/3

גלינה באסקינד
מנהלת פרויקטים
טלפון: 04-8288950 (58950)
דוא"ל: gbaskind@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין ראשי, קומה 2, חדר 229

______________ 
מנהלת פרויקטים
טלפון: 04-8288950 (58950) 
דוא"ל: gbaskind@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין ראשי, קומה 2, חדר 228

שגית ברוך-מלכה 
מתכננת אדריכלות פנים
טלפון: 04-8240727 (52727) 
דוא"ל: smalka@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין ראשי, קומה 2, חדר 232

מורן משה

מורן משה 
תכנון ועיצוב פנים
טלפון: 04-8249344  (53344)
דוא"ל: mmoshe@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין ראשי, קומה 2 חדר 225