מחלקת בניה חדשה ופרויקטים מיוחדים

  • ניהול התכנון, הביצוע והפיקוח על פרויקטי הבינוי החדשים בקמפוס האוניברסיטה, לרבות פרויקטים של הקמת מבנים חדשים, פיתוח, תשתיות וכבישים.
  • מוקד לידע הנדסי ומקצועי בתחום הבינוי החדש, הפיתוח, ותחזוקת המבנים.ניהול התכנון, הביצוע והפיקוח על פרויקטי בניית מעבדות לחוקרים, מתחמים חדשים, ופרויקטים להנגשת הקמפוס.

צפריר סוננזון
סגן ראש האגף לבניה חדשה ופרויקטים מיוחדים
טלפון: 04-8240379 (52379)  052-8666443
דוא"ל:  tsonenzon@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין ראשי, קומה 2, חדר 203/3

איהב סעד 
מנהל מחלקת פרויקטים
טלפון: 04-8242394 (52394)  052-6899842
דוא"ל: esaad1@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין ראשי, קומה 2, חדר 229

גלינה באסקינד 
מנהלת פרויקטים
טלפון: 04-8288950 (58950)  052-6178269
דוא"ל: gbaskind@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין ראשי, קומה 2, חדר 228

שגית ברוך-מלכה 
מתכננת אדריכלות פנים
טלפון: 04-8240727 (52727)  ‎054-3933076‏
דוא"ל: smalka@univ.haifa.ac.il
מיקום: בנין ראשי, קומה 2, חדר 232